אברהם אליהו מייזעס (גאב"ד מינסק)

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ר' אברהם אליהו מייזעס זצ״ל גאב״ד מינסק ובסוף ימיו נמנה על המיוחדים שבגדולי קרתא קדישא היה אוהד מאוד את דרך ברסלב, ובהזדמנות מסוימת סיפר הוא לרבי לוי יצחק בנדר ז״ל, כי בהיותו באומן שמע שיחות שדברו אנשי שלומנו בינם לבין עצמם בגודל מעלת ההתבודדות. משהבחין בהתלהבות בה נאמרו הדברים, חיכה הוא לרגע מתאים כדי לעקוב מקרוב אחר אנ״ש בעת התבודדותם. ואכן בהזדמנות הראשונה שעלה הדבר בידו, עקב ר' אליהו בחשאי אחרי ר' חיים בנימין ברודי ז״ל מאנ״ש באומן שהיה בעל מלאכה בעת לכתו להתבודד. ״מה אומר לכם!״ - אמר ר׳ אלי׳ לר' לוי יצחק בנדר ז״ל ״מתבייש אני מפניו! - איך שהוא דיבר והשתפך כל כך בתפילתו לפני ה׳ יתברך, ואני כל כך רחוק מזה, ואף מחשבות של תפילות ותחינות כגון אלו שאמר הוא אין לי!״ ־ ולאחר מכן המשיך ושאל בערגה ובהתפעלות; ״מאין, מאין באים דבורי תפילה כאלו שהמיסו את לבבי כמים ליהודי בעל מלאכה פשוט כמותו?!״.