אברהם חיים מזלאטשוב

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תלמיד המגיד ממעזריטש ורבי יחיאל מיכל מזלאטשוב בעל ה"אורח לחיים"[עריכה]

זה לשון הסכמתו לספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן":

"הנה קבלתי מכתב אדם גדול בענקים, ואדמהו ואכנהו ולא ידעתיו, ה"ה הרב הגדול בוצינא קדישא מופת הדור, נ"י פ"ה ק"ש החסיד המפורסם בנן של קדושים, מחו' מוהר"ר נחמן נ"י, ובקש שאסכים על הדפסת ספרו הקדוש, וראיתי בו. ובמעט דבש שהטעמתי האירו עיני וראיתי שאין צריך להסכמותי, ובפרט שכבר הסכימו גדולי הדור גאוני זמנינו, אך אין מסרבין לגדול, ובאתי כיהודא ועוד לקרא, והנני גוזר בגזירת התורה לבל יסיג שום אדם מגבול שגבלו הראשונים, עשרה שנים מיום דלמטה ולהשומע יונעם.

הכ"ד המדבר לכבוד התורה יום ה' ך' שבט תקס"ח לפ"ק,

פה ק"ק זלאטשוב.

הק' אברהם חיים בהרב מוהר"ר גדליה זלה"ה".