אהרן ראטה

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בעל ה"שומר אמונים"[עריכה]

א[עריכה]

בספריו הביא רבי אהרן ראטה זצ"ל, כמה וכמה פעמים את דברי קדשו של רבינו בספרו הקדוש "ליקוטי מוהר"ן".

ב[עריכה]

סיפר ר' שמואל צ'צ'יק זצ"ל שהיה מקודם ממקורביו של ר' אהרן ראטה זצ"ל שהיה רואה אותו לומד הרבה בספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן".

ג[עריכה]

ר' אברהם גראמאן זצ"ל - מחשובי תלמידי האדמו"ר בעל שומר אמונים סיפר שבאחד הימים נכנס הרה"צ רבי אהרן לבית מדרשו ואמר בקול רם; כי הוא מבקש מחילה מהרה"צ ר' נתן מברסלב על שזילזל בספריו. והסביר כי בלילה בא אליו ר' נתן בחלום ואמר לו; "וואס ווילט איר פון מיינע ספרים?!" [מה אתה רוצה מהספרים שלי].

ד[עריכה]

בהזדמנות רשם הוא לתלמידיו כמה תפילות מספר "לקוטי תפילות" למוהרנ"ת שכדאי לאמרם.

וכן סיפר הרה"ח ר' אלי' שטיינברגר ז"ל מחשובי זקני חסידיו כי רבו ר' אהרן זי"ע ציוה עליו ללמוד את כל הספר "לקוטי מוהר"ן".

ה[עריכה]

שניים מבני חבורתו של הרה"ק ר' אהרן ראטה זצוק"ל בעל "שומר אמונים", התקרבו לדרך רבינו ז"ל. נענה רבי אהרן ואמר לחסידיו שלא יטרידו אותם בהטעימו - "ווייל זיי האבען אברייטען ריקען האלטער"... [היות ויש להם "גב" חזק ורחב להישען עליו] [1] .

ו[עריכה]

סיפר הר"ר מנדל גולדברגר ז"ל ששמע מתלמידיו של בעל "שומר אמונים" זצ"ל שראו אותו לומד הרבה פעמים הספה"ק "ליקוטי הלכות" [2].

ז[עריכה]

במכתב שכתב הרה"צ ר' אהרן זצ"ל מטבריא בשנת תרפ"ט וז"ל: "ועיקר התחזקות מכח הצדיקים הקודמים וכדוגמה הברעסליוער (ברסלבר) אשר זה זמן רב אשר אין להם שום רבי, רק מכח חיבורו המה מתחזקים"[3].

ח[עריכה]

כשהיה בעיר וורשא היה אוהב להתפלל בבית המדרש דחסידי ברסלב דשם, כי רק שם יכול להתפלל בכוחות והתלהבות ותנועות כדרכו[4].

ט[עריכה]

היה אומר בחבורה של האברכים הזכיר מספרי רבינו ז"ל[5].

הערות שוליים[עריכה]

  1. מפי תלמידו הרה"ח ר' בנימין דעבלינגער
  2. מפי ר' נחמן בורשטיין ששמע מפיו
  3. בספר "תולדות אהרן" עמוד ק"ו
  4. מפי הרה"ח ר' יעקב יצחק איינהורן
  5. מפי הרה"ח ר' יעקב יצחק איינהורן