אהרן (גולדשטיין) - רב העיר ברסלב

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שנותיו[עריכה]

נולד בשנת תקל"ה בעיר קרסין נפטר בשנת תר"ה בברסלב.

חייו[עריכה]

נולד לאביו הגדול ר' משה קארסיניר רבה של העיר קרסין שהיה מחסידי ר' אהרן מטיטייב.

עוד מקטנותו ראו עליו שעומד לגדולות כשהיה לומד ועובד השם עד שאנשי העיר אמרו עליו "יפה כח הבן מכח האב".

כשהגיע לפירקו נישא עם מרת שרה בת הרב ניסן. וכשהזדקן אביו מילא את מקומו ברבנות בעיר קרסין.

פעם ביקש דודו של ר' אהרן שיבא איליו למדעוודיוקע מחמת דין תורה סבוך שהיה להם. רבינו היה שכנו של דוד ר' אהרן מששמע שר' אהרן הגיע איליו מיד קרא לו שיבוא אילו וכשהגיע רבינו קירבו מאוד ואף אכל אתו סעודה ודיברו כל הלילה עד שהחליט ר' אהרן להתקרב אל רבינו בכל ליבו ונפשו. וכשבא לרבו ר' אהרן מטיטייב וסיפר לו שהתקרב לרבינו אמר לו "טוב לחסות בצלו הקדוש".

רבינו רצה שר' אהרן היה רב העיר ברסלב והשתדל מאוד עד שהשתמש בזכות אבות בכדי שהיה הרב של ברסלב.

לר' אהרן היה קול נעים לפיכך רבינו מינה אותו לחזן בימים הנוראים.

רבינו הפליג בשבחו עד שברך אותו "שיזכה להבין בעולם הבא שיחת חולין שלי" ועוד פעם אמר ש"אנו צריכים להודות גם לסוסים שהביאו את ר' אהרן לכהן כרב בעיר ברסלב".

רבינו עשה אותו עד יחד עם ר' נפתלי מנמירוב על התיקון הכללי.

ר' אהרן לא היה בראש השנה של שנת תקע"א אצל רבינו מחמת היותו רב של העיר ברסלב ועל אף שקיבל אישור מרבינו על כך הקפיד עליו רבינו. לאחר פטירת רבינו לא הגיע בראש השנה לאומן מחמת שלא שמע זאת מרבינו בראש השנה האחרון לחייו.

רבינו פעם רימז לר' אהרן שבחודש אב הוא יפטר וכל שנה כשעבר חודש אב מיד עשה סעודה גדולה ואמר נשאר לי לפחות עוד אחד עשר חודשים לחיות.

קודם פטירת ר' אהרן ציווה את צאצאו להידבק בדרך רבינו הקדוש. נפטר בר"ח אב בשנת תר"ה. נקבר ונטמן בעיר ברסלב.

בניו[עריכה]

ר' אריה צבי. ר' נחמן. ר' שמחה.

בנותיו[עריכה]

חתניו[עריכה]

ר' שמחה ב"ר שמואל יצחק. ר' נחמן ב"ר משה קראסינשטיין.


ספריו[עריכה]

חיבר פירוש על התורה בדרך פרדס ע"פ הקדמות רז"ל

וחיבור על ששת סדרי משנה על דרך החסידות,

זקני אנ"ש ראו את הכתבים אך כיום אינם נמצאים בידינו.