אורי מסטרעליסק

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תלמיד רבי אלימלך מליזנסק ורבי שלמה מקארלין[עריכה]

א[עריכה]

סיפרו חסידיו של הרה"ק רבי אורי זצ"ל, כי בשעת אמירת התורה על שלחנו הטהור, היה מרגלא בפומיה לומר: "אורי, אורי, ווי קענסטו זאגן תורה, אז דער "ליקוטי מוהר"ן" איז דא אויף דער וועלט?!..."[1] [2]

ב[עריכה]

כשביקר מוהרנ"ת בבראד, נפגש הוא עם חבורת חסידי סטערליסק, אשר שמחו מאוד לקראתו, ובקשו ממנו שישוחח עמם בעניני עבודת השי"ת. רבי נתן נעתר לבקשתם והחל לומר להם דיבורי התחזקות והתעוררות, ובמיוחד בגודל מעלת העצה הנפלאה של רבינו עצת ההתבודדות. באותה הזדמנות, אף אמר להם את התורה הנפלאה "הניעור בלילה" [3] הללו התלהבו מאד מדבריו, והחליטו לארגן חבורה בשם "חברת הניעור בלילה", והיו יוצאים בקביעות מידי לילה בלילה, מחוץ לישוב כדי להשיח לבם לפני השי"ת. כעבור שנים כשהגיע רבי נחמן מטולטשין לבראד, גילה הוא כי "חברת הניעור בלילה" עדיין קיימת, וחבריה עדיין נוהגים להתבודד בכל לילה. [4]

בנוגע לביקור זה ולמה שהתרחש בו מובא במכתבי מוהרנ"ת "עלים לתרופה" [5] וזה לשונו שם: "... ואתמול ליוו אותי מבראד חסידים הרבה וגדולי החשובים שבהם עד חוץ לעיר, והרבה מהם ליוו אותי ונסעו עמי עד הגרעניץ [6] ובדרך משכו והוציאו ממני דבורים ותורות הרבה מתורתו הקדושה... אחר כך בעוצם תשוקתם פתחתי פי בחסדו וישועתו יתברך, וספרתי להם איך נאמרה התורה הקדושה "הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי וכו'" ואמרתי לפניהם כל התורה הנוראה הזאת. הודעתי להם האמת שרבינו ז"ל הזהיר מאוד לבני הנעורים לפרש שיחתו לה' יתברך בכל יום ויום ובפרט בלילה ובדרך יחידי..." (עיי"ש). ומסופר עוד כי בהזדמנות התבטא רבי נתן בהתפעלות מהקירוב וההתלהבות של חסידי פולין כלפי דרך רבינו ובפרט חסידי סטרעליסק; "אם היו חסידים כאלו ברוסיה..."

הערות שוליים[עריכה]

  1. אורי, אורי, איך הנך יכול לומר דברי תורה, כשה"ליקוטי מוהר"ן" ישנו בעולם.
  2. ספר "אבני"ה ברזל".
  3. ליקוטי מוהר"ן ח"א סימן נ"ב.
  4. "אבני"ה ברזל".
  5. החדש מכתב שי"ז.
  6. גבול.