אמונה בידיעה רוחנית

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
כת"י אמונה בידיעה רוחנית

תוכן[עריכה]

לפקח עינים להסתכל בזיו נועם האמונה בהשתלשלות העולמות ובהמשכת אורו ית' מעילא לתתא, והוא ספר עמוק מאוד, אשר לאו כל מוחא סביל דא מרוב עומק הנושא.

מחבר[עריכה]

הר"ר אברהם ב"ר נחמן חזן מטולטשין זצ"ל.

על הספר[עריכה]

נכתב בערך בשנת תרנ"ה, וזה לשון השער: ספר אמונה בידיעה רוחנית והוא חדר העשרים המחובר לסוף ביאורי שבסי' ס"ו בליקו"א [אשר קראתי לחלקיו בשם חדרים] והרוצה לעיין בו יעיין תחלה בחלקים וחדרים הראשונים ולרוב עומק ודקות והפלאת הדברים אשר כתבתי בחדר הזה, יראתי ונפחדתי פן יהרסו הקוראים והמעיינים בו לדרוש ולחקור עי"ז גם במופלא ומכוסה לכל אדם יותר מגבול דעתו. אצלתי ויחדתי אותו להיות לחבור וספר בפני עצמו, ולמשמרת מדור לדור, לבל יתגלה וינתן לדפוס עד כי יבא שילה. [וגם מה שחלקתי אותו בחיבור מיוחד בפני עצמו, הוא מחמת שיצאתי בו קצת מדרכי ביאורי שבספרי ועירבתי והרכבתי דבריו הקדושים ממאמר לחבירו כמבואר מזה לקמן בפנים] ובס' "ביאור הליקוטים" סי' ס"ו חדר כ' כתב וז"ל: חדר כ' נעתק לקמן בהכרך הזה בקונטרס מיוחד אשר נקרא שמו ספר "אמונה בידיעה רוחנית", ע"כ. ולציון עומק הנושא הנידון בספר, אעתיק שורה אחת שתים וז"ל: בת"ד ודו"ק היטב היטב, כי אין ביכולת לבאר בכל זה אפילו בפה ומכ"ש בכתב, וגם מחמת זה דלגתי עוד בענין זה בכמה דברים וכו'.

יצא לאור[עריכה]

הספר נשאר בכת"י אך שני קטעים מהספר נדפסו, אחד בתחילת הספר "ביאור הליקוטים" מהנוגע למעשה בז' בעטלירס מענין הזכרון דקדושה, והשני בספר "חכמה ותבונה" במעשה הבן מלך והשפחה שנחלפו (מעשה י"א).