אפרים ב"ר נפתלי

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ר' אפרים ב"ר נפתלי (תק"ס(א) - י"ד תשרי תרמ"ג), לאביו רבי נפתלי ויינבערג תלמידו המובהק של רבינו ז"ל, וחברו הטוב של מוהרנ"ת.

בילדותו עוד זכה לקבל פני רבינו ז"ל. היה יד ימינו ותלמידו המובהק של מוהרנ"ת ומוזכר פעמים רבות במכתביו.

ר' אפרים נשא לאישה את מרת פייגא, בתו של ר' יחיאל אחי רבינו ז"ל, וכפי הנראה בזיווג שני היה נשוי לביתו של ר' שמואל(ב), שזהותו לא ברורה (הקדמת ליקוטי אבן מהדורת תשע"ג).

לר' אפרים וזוגתו היו שלשה ילדים: ר' שמחה דוד, ר' יחיאל ועוד בת אשר שמה לא ידוע(ג).

סמוך לשנת תרכ"ג עלה לא"י, התיישב בירושלים והיה נוסע בכל שנה לאומאן על ראש השנה, חוץ משנת תרמ"ב שנבצר ממנו להגיע.

בשנת תרל"ב נפטרה זוגתו מרת פייגא והובאה למנוחות בהר הזיתים.

בהגיעו לאומאן לקראת ראש השנה תרמ"ג היה חולה ותשוש מאד, ומפאת חולשתו לא היה יכול התפלל עם הציבור, ולכן שכב במיטה סמוך לקלויז ומשם שמע את התפילות והתקיעות. המצואי ראש השנה לקחוהו לבית ביתו שהייתה גרה בטשעהרין.

נפטר בי"ד תשרי, ערב חג הסוכות, שנת תרמ"ג ומנו"כ בטשעהרין(ד). מאוחר יותר נקבר לידו החסיד ר' פנחס יהושע.

כשנפטר רבי אפרים בן רבי נפתלי ז"ל, אמר הרב מטשעהרין ז"ל בצער:

"נסתלק כעת פועל שעבד טוב - מאין לוקחים שוב פועל טוב כזה"? ואמר עוד, שמובא מהאר"י ז"ל שהצדיקים בונים את המשכן וכשתגמר בנייתו תבוא הגאולה, ועתה כבר נגמרה מלאכת המשכן, ורק יש לתפר את התפירות האחרונות שבכפלים שביריעות ובגדי המשכן, וזו עבודה עדינה מאד. וסיים ואמר: "והוא, רבי אפרים, בעבודת ה' שעבד ידע היטב לתפרם, ועתה נסתלק ומי יקבל על עצמו כעת לעבוד עבודה זו". (שיח שרפי קודש ג, תב).

כששמע ר' נתן ב"ר יהודה מטבריה שר' אפרים נפטר, כתב עליו: אוי ומר על שברנו המר והמרור שמעתי בזה הרגע מהסתלקות הצדיק החסיד ר' אפרים זי"ע. אוי לי וי לי, אוי אוי לי על צנא מלא דספרא אשר מסר נפשו בשביל להיות על ראש השנה של הצדיק להתפלל בבחי' דין כמבואר ב"לקוטי הלכות" על הצדיקים המופלגים הגנוזים בחו"ל שזה תפלה בבחינת דין. ועתה אני מבקש להודיע לי מתי נסתלק ואם באומאן היה בריא על ראש השנה והיכן באיזה מקום נסתלק כי לבי דוי על הסתלקות אב"ן טובה כזו ורוצה אני לידע איך ומה הסתלקותו ואשרי לו שבן ארבע או חמש שנים היה מקורב לרבינו ז"ל בכל מאמצי כוחו בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו וקירב עצמו בכל כוחותיו לאדמו"ר מוה"ר נתן זצ"ל אשרי לו בשלום ינוח על משכבותיו.


ספריו[עריכה]

הערות שוליים[עריכה]

(א) נ"צ, קנג. (ב) אבב"ר, סו (שם נאמר שחותנו היה ר' שמואל מטעפליק ואין זה נראה, כיון שר' שמואל מטעפליק נפטר בשנת תקצ"א ואילו ר' שמואל, חותן ר' אפרים, עדיין מוזכר בחיים בשנת תר"ד). (ג) נ"א, יד. (ג) נ"צ, קנג.