ארבע יסודות

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

ידוע בספרים הקדושים שכל העולמות משתלשלים ויורדים ממדרגה למדרגה, והקב"ה יצר ועשה את כל עולם בצורה ובאופן שהוא כעין העולם שמעליו, וכך יכולים להכיר את ה' מכל מקום ומכל עולם. השורש של כל העולמות הוא שם הוי"ה שנמצא בעולמות העליונים מאד, והוא מרמז על ארבע דרגות שבהם כלולים כל העשר ספירות, [כתר וחכמה - י', בינה - ה', שש ספירות מחסד עד יסוד - ו', ומלכות - ה'] ומזה משתלשלים כל העולמות למטה, ולכן יש ארבע עולמות: אצילות בריאה יצירה עשיה, כנגד ד' אותיות השם. ובכל עולם ועולם יש בו את הארבע דרגות האלו באופן השייך לאותו עולם, וכגון בעולם המלאכים יש בו ארבע מיני כתות מלאכים; כאלה שנוטים יותר לחסד, וכאלה הנוטים יותר לגבורה וכדומה. והעולם התחתון מכולם, הוא העולם שלנו התחתון, שנמצא למטה מכל הכוכבים והגלגלים, למטה מגלגל הירח, וכאן המדות מתגלים בצורת ארבע יסודות העולם שהם: אש רוח מים ועפר, [שהתבארו בס"ד במושג "ד' יסודות" ובמושג "טנת"א"]. יסודות אלו הם היסודות מהם מורכבים וגופו ונפשו של כל אחד מורכבת מהם, ומהם נמשכים כל המדות של כל אחד, כמבואר בתורה זו. והם כדוגמת העולמות העליונים. וממילא, כאשר אדם מתקן את מידותיו כראוי, הוא מתקן בזה את ארבעת היסודות, וממילא הוא זוכה להידבק בארבע אותיות שם הוי"ה כראוי, ולדעת שהוי"ה הוא האלוקים, ושכל מאורעותיו הם לטובתו. [ועיי' הל' כלאי הכרם ואילן ב', ובפרט באות ט'].

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה ד'