ביטול - כולו אחד

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

השי"ת הוא אחד ושמו אחד, ומהאור אין סוף שהוא אחדות גמור - המציא את כל הנאצלים הנבראים הנוצרים והנעשים כביכול ממנו בעצמו. ובאמת הכל משתלשל מדרגא לדרגא, כגון מן הכתר אל החכמה והבינה ומשם אל שאר המדות, ומהם אל המלכות, וכן מעולם האצילות אל הבריאה ומשם אל היצירה והעשיה. על ידי כל זה נעשה שיהיה נראה שינויים בהם, אך באמת כל הכוחות השונים זה מזה, וכל שינויי המדרגות הם באמת משתלשלים רק ממנו יתברך, והוא בעצמו כולל את כולם באחדות אחד. וגזרה חכמתו יתברך להעלים את סוד האחדות מן המדרגות התחתונות, ועי"ז שולט בהם השינוי והפירוד, ומזה באים שינויי המאורעות - פעם ניכר הטובה, ופעם נראה להיפך ח"ו, ואין רואים איך הכל ממנו יתברך לבד והוא מקור הטובה, אך ודאי הכל טוב באמת. ולעתיד יתבטל ההסתרה, ויאיר אור האחדות בכל המדרגות ובכל ההשתלשלויות, ועי"ז יראו איך הכל באמת רק מן אחדות השם. אך בעולמות העליונים הגבוהים - שם מאיר אור השם, ושם רואים יותר ויותר איך הכל מקושר ונכלל באחד לבד. ועבודתנו היא - בכל מצב ודרגא לעבוד את ה' ולהאיר שם את הידיעה שה' אחד ושמו אחד, וע"י כך עולה שעשועים למעלה. ועיקר הכח לזה הוא כשמאיר עלינו מן אור הצדיקים הארה מלעתיד, שעי"ז גם אנו יכולים להאיר לעצמנו את הידיעה הזו באמת ולעבדו ית' בתמימות.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה סה'