העלאת מ"ן

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

ידוע ומבואר בספה"ק שהשי"ת מתנהג בדרך של אתערותא דלתתא ואתערותא דלעילא, היינו לפעמים הקב"ה מעורר מצד עצמו [בחפצו ורצונו לבד] התעוררות וקדושה על האדם, ונותן לו או לעם ישראל בכלליות ברצונו שפע קדוש, אך עיקר הכוונה שהקב"ה רוצה הוא, שאנו נעורר את השפע והקדושה מלמטה - ואז יושפע השפע מלמעלה כראוי, היינו שאנו נקדים לעשות האתערותא דלתתא, ואז יתעורר גם למעלה רצון ושפע לתת. ועניינים אלו מכונה בספרי הקבלה בשם 'מים נוקבין' [התעוררות שבאה מה'מקבל', ומעוררת רצון למעלה להשפיע], ו'מים דכורין' [כח השפע שמגיע ובא מלמעלה]. והאתערותא דלתתא הוא ע"י כל המצוות ומעשים טובים, וכל התיקונים שזוכים לעשות בעוה"ז בקדושה וכיוצא בזה - שכל זה עולה למעלה לעשות נחת רוח, והוא בעצם העלאת מ"נ מיין נוקבין למעלה. ועל ידי שיש התעוררות מלמטה ואז בא השפע, עי"ז יש שלמות, וכך תיקון העולמות ועליית הניצוצות נשלם כל פעם יותר, ומתקרבת הגאולה שתלויה בזה כמובא במאמר באריכות.

הערות שוליים[עריכה]