העלאת ניצוצות

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

איתא בדברי רז"ל [בראשית רבה פ"ג] שקודם בריאת העולם, השי"ת היה בורא עולמות ומחריבן. ובזוה"ק וכתבי האר"י גילו את הביאור האמתי בזה, שהוא ענין "שבירת הכלים" שדרך זה היה אופן בריאת העולם כפי שגזרה חכמתו יתברך. ופירוש הדברים בקיצור, שבאמת ההתהוות של כל הבריאה וכל העולמות, הגשמי, המלאכים וכו' הקרויים בריאה יצירה ועשיה, וכן למעלה מהם - הכל היה באופן של השתלשלות מדרגא לדרגא, וצמצום האור יותר ויותר. ולכל אור והשפעה יש אופן ודרך שהוא הבחינה החיצונית שלו כביכול, ונקראים "אור" ו"כלי", והשי"ת סיבב שז' הכלים של המדות הקדושות העליונות 'ישברו' כביכול ויפלו לעולמות התחתונים מהם, ועל ידי כך נהיה כיסוי והסתרה על אור המדות הקדושות. [ובדקות גם מן השלש ראשונות נפלו בחינות מסוימות, אך אין כאן המקום כ"כ לבארו]. ועל ידי כך, כל פרטי הבריאה נראים כדברים מגושמים שיש בהם הסתרה על האמונה; פחדים, תאוות וכו', אך באמת כל דברים אלו הם בעצם "הניצוצות הקדושים" שנפלו למטה והתגשמו כביכול, ועיקר הנחת רוח שעולה מלמטה אל השי"ת הוא - כשמזדככים אותם חלקי האלוקות הנפולים ועולים למעלה, [באופן המבואר בדבה"ק כאן: בתחילה מאמין שיש בכל דבר ניצוצות קדושים-חלקי אלקות, ובזה יוצא הדבר מהסתרתו, ואח"כ כפי ידיעותיו מהספרים הקדושים יותר בפרטי העניינים, מצרף לאמונה זו גם את השכל והחכמה שיודע, מעט או הרבה] ועי"ז השי"ת משפיע שפע קדושה מחדש לכל העולמות לגלות אלוקותו באופן מתוקן. ואיתא בדברי מוהרנ"ת, שכלל זה הוא אחד מהעניינים שכל כתבי האר"י סובבים על זה "כידוע למבינים בדבה"ק" עכת"ד. והנה חלקי הקדושה הם באמת אותיות רוחניים, וע"H הדיבור הם מצטרפים ומתחברים לגלות מלכות ה', וזהו עלייתם מדרגא לדרגא על ידי שעלו כוחות מגשמיות הבריאה וכו' ונכללו בקדושה.


עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה צד'