התבודדות

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

התבודדות.

רבי נחמן מברסלב ז"ל הכריז (לקוטי מוהר"ן תנינא, סי' כה) התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל.

דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, לפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן וריצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך שיקרבו אליו לעבודתו באמת.

ועוד אמר רבינו נחמן מברסלב שתפילה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו, שאזי קל וקרוב יותר לשבר לבו, כי הלב נמשך וקרוב יותר אל הנ"ל, מחמת שהוא מורגל בו, ע"כ יכול לפרש כל שיחתו, ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך, הן חרטה ותשובה על העבר, והן בקשת תחנונים לזכות להתקרב אליו יתברך מהיום והלאה באמת, ויזהר מאד להרגיל עצמו להתמיד בזה מדי יום ביום שעה מיוחדת.

והנהגה זו היא גדולה במעלה מאד מאד והוא דרך עצה טובה מאד להתקרב אליו יתברך, כי זאת היא עצה כללית שכולל הכל.

ודע שכמה וכמה צדיקים גדולים מפורסמים סיפרו שלא באו למדריגתם רק על ידי הנהגה זו העולה למעלה למעלה.

ורבינו ז"ל גילה לנו אשר אין שום עצה להנצל מגודל התגברות היצר שתמיד הוא משתוקק ומתאוה להכשיל את האדם, רק ע"י התבודדות אשר כל אדם באיזה מקום ובאיזה זמן שהוא ובאיזה מדריגה שהוא, כפי אשר כל אחד יודע את נגעי לבבו ומכאבי נפשו, יקבע לעצמו מקום מיוחד לשפוך שם לבבו לפניו יתברך מכל מה שעובר עליו ולבקשו שיקרבהו לעבודתו יתברך ויעזרהו שלא יתפס ברשת הבעל דבר חס ושלום.

ואפי' אם ח"ו כבר נכשל במה שנכשל, אם לא יתאייש עצמו מצעקה ותפילה להשם יתברך יזכה בודאי לקום מנפילתו (ע' בספר השתפכות הנפש בהקדמתו). ואיתא בספר שיחות הר"ן (סימן ז) שטוב מאד מי שיכול לשפוך שיחו לפני השי"ת ברחמים ותחנונים כבן המתחטא לפני אביו. כי הלא השי"ת כבר קראנו בנים, כמ"ש (דברים יד-א) בנים אתם לה' אלקיכם.

על כן טוב מאד לפרש שיחתו וצערו לפניו יתברך כבן המתחטא וקובל לפני אביו בתנועות של חן ורחמים. ואף אם נדמה להאדם שלפי מעשיו אינו כבן לפניו יתברך, עם כל זה, הלא השי"ת קראנו בנים. כנ"ל. (כי בין כך ובין כך קראוים לך בנים, כמ"ש חז"ל קדושין לו.), ואם עתה הוא מגרש אותי ח"ו מבחינת בן, הטוב בעיניו יעשה, אבל עלי לעשות את שלי לעשות את עצמי כבן, ומה טוב כשיכול לעורר לבו בתחנונים עד שיבכה ויוריד דמעות, כבן לפני אביו.

ועוד איתא בשיחות הר"ן (סי' מז) שצריך לזה זכיה גדולה שיזכה ליישב עצמו שעה אחת ביום, ושיהי' לו חרטה, על מה שצריכים להתחרט, כי לא כל אדם זוכה לזה, כי היום חולף ועובר אצלו, ואין לו פנאי ליישב עצמו אפילו פעם אחת כל ימי חייו, על כן צריכים להתגבר לראות ליחד לו פנאי ליישב עצמו היטב על כל מעשיו, אשר הוא עושה בעולם, אם כך ראוי לו לבלות ימיו במעשים כאֵלו.

עוד מבואר בדברי רבינו ז"ל שטוב להאדם בשעה ששוכב על מיטתו לישון להרגיל עצמו לשפוך שיחו לפני השי"ת ולבקשו שיזכה להתקרב לעבודתו יתברך.


בשעת התבודדות שב האדם אל כוחות הנפש שלו. הוא לבד מול בורא עולם. !!! התבודדות – תמצא את הזמן שהכי נוח לך !

רבינו נחמן מ- ברסלב אמר לכתחילה זמן ההתבודדות צריך להיות בחצות הלילה ביער, בזמן שכולם ישנים וכל העולם נח מהבלי ורדיפת העולם כנ"ל.., אבל בדיעבד מכיוון שלא כולם יכולים לעשות זאת מחמת עייפות, ויום עבודה של מחר ופחד מהיער בלילה שמא יבואו מחבלים או חיות רעות..,

על כן אין יאוש – אפשר בדיעבד לקבוע שעה של שיחה ו- התבודדות כפי שרבינו אמר: בזמן ובמקום הכי נוח לך – העיקר שיהיה זמן שבו "יפנה לבו ודעתו מכל עסקי עולם הזה", כל אחד לפי מדריגתו – יוכל להתחיל בחדר סגור, בלי פלאפון שיכבה אותו, בלי SMS, בלי רעשים ודפיקות כל דקה.., התנתקות מענייני העולם אפילו בבית לשבת לדבר עם השם יתברך.., אזי יזכה לדביקות בלי שום טשטוש המחשבה, שום אמירה ודעה של אדם אחר, אין חדשות ואין בלבולי מוח. רק הוא ואתה לבד.

מכאן ניתן לשאוב כוחות נפש עצומים !

אנחנו עמוסי רגשות, פחדים, דאגות, מחשבות ומתחים שעלולים לשבור אותנו בכל רגע. עצם ההתבודדות מפרקת לחצים ומפיגה מתחים – אז הנה גילינו לכם מפתח למטמון שלא נגמר לעולם.

כל שעליך לעשות הוא רק לפתוח את פיך ולהוציא הברות הברות, מילה ועוד מילה כמובן שיהי עם כוונה… גם אם לא תמיד יש לך דיבורים, לא תמיד המילים יוצאות - אומר רבי נחמן : עצם זה שבאת "לבד" לדבר, עצם הישיבה עם בורא עולם, גם ללא מילים, היא מעלה גדולה מאוד. כמו שכתוב בדוד המלך "וישב דוד לפני השם". עצם היותך בזמן התבודדות היא מזור ותרופה לכל מחלה נפשית, רוחנית וגשמית.


מקורות[עריכה]

אתר ברסלב מאיר ערך התבודדות ועוד מעלון פרשת השבוע ישיבת ברסלב "נצח מאיר" התבודדות פרשת השבוע פקודי