התגלות הגוונין

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

הקב"ה האציל וברא את כל העולמות, וברצונו נתן לנו לעם ישראל הקדוש את המתנה הגדולה, שכל העולמות העליונים יהיו תלויים ומתנהגים לפי מעשינו, וכאשר נעמוד בעז"ה בזה ע"י המעשים טובים, נגרום תיקונים גדולים בכל העולמות, ואז השי"ת מגלה ומאיר בכל העולמות אורות גדולים יותר בכל פעם. וכשהעולמות מתוקנים ומאירים כראוי, על ידינו, אזי יש שמחה לפני ה' ושעשועים גדולים לפניו באמת, וככל שזה מתתקן יותר ויש לנו חלק בזה, לפי זה עיקר קיבול השכר של האדם ועיקר ידיעתו את ה'. והדבר נמשל כמו ההבדל בין שני בגדי המלך: אחד לבוש פשוט, ואע"פ שהוא לבוש גמור, הרי בו מתגלה הרבה פחות גדולת המלך כלפי כאשר הוא לובש את בגדיו החשובים, המפוארים והשזורים בחוטי זהב וכסף וכדומה, כי הלבושים החשובים שיש בהם גוונים יקרים ויפים הם מגלים חשיבות גדולה הרבה יותר, שבזה המלך מתכבד הרבה יותר. וכך בעבודת ה', שהקב"ה מחיה את העולמות ואת כל הבריאה, ובאמת בזה לבד כבר כל הברואים כולם תלויים בו וכו', אך כאשר זכו האבות הקדושים וגילו בעולם עבודת ה' באופן נעלה מאד מאד, כגון אברהם שגילה מהות אהבת ה' ואמונתו מאד מאד, אזי התגלה אור חדש וכבוד ה' התעלה מאד והתגלה ביותר, וכך זכו יצחק ויעקב וכו' כל אחד בעבודתו את ה' ובמדה שגילה והמשיך בעולם לכבוד ה'. ועיקר המדות והגוונין שמתגלים הם כלולים בשלשת המדות: חסד גבורה תפארת, שמרמזים על לבן אדום וירוק, ועל כסף זהב ונחושת, ושאר המדות כלולות בהם. שכאשר מתגלה אור חדש מן המדות האלו, שבכלליות הם כנגד אהבת ויראת ה' וכו', זוהי בעצם התגלות הגוונין, הן בעולמות העליונים והשכינה והן אצל כל אחד ואחד, וזה עיקר ההתפארות וכבודו של ה'. [ואנו זכינו שאנו בני אברהם ויצחק ויעקב, ויש לנו את הכח לבא לזה, רק ששולט חשכות והסתרה, ובפשטות מתבאר שלכן מייעץ רבינו כאן עצות איך לגלות ולהאיר מחדש את הגוונין]. ועיי' בהל' מתנה ד', ט, והל' מאבד ממון חבירו ומסור ב', אות ד' ואות ט.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה כה'