ז' כוכבי לכת, י"ב מזלות והגלגלים

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

מיסודות האמונה הוא, שהנהגת השי"ת היא על כל פרט ופרט בבריאה, וכל דבר מתנהג ברצונו לבד, וכפי אשר קבע ה' ברחמיו - כך יתנהג הדבר, וכך יהיה השפע, וכך יבואו הדברים, בדיוק כפי אשר נקבע להם מלמעלה. אך למען הבחירה, הלביש והסתיר ה' את הנהגתו והשגחתו - בטבע, ונראה שהכל כמקרה והכל מתקיים מאליו וכו', וזה גורם שיהיה בחירה, ולכן עיקר עבודת האדם את השי"ת הוא – לצאת ממציאות הטבע, ולהאמין שרק השי"ת פועל מחיה ומשגיח. ואחד הדברים הגדולים שאתם הקב"ה משתמש ומלביש את ההנהגה שלו, הוא מערכת הכוכבים והמזלות, והגלגלים. היינו שיש שבעה כוכבי לכת [כוכבים שיש להם מסלול קבוע מיוחד להם, והם - שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב-חמה, ולבנה] שדרכם משפיע ה' כל מיני סוגי שפע בעולם, בגוף ובנפש, כגון הצלחה, חכמה, חן ועושר וכו'. (כמבואר בסוף מסכת שבת) וכן יש שתים עשרה מזלות [י"ב קבוצות כוכבים רחוקים, המסודרים בצורות מיוחדות כגון טלה, תאומים וכו'], ויש את הגלגלים [- צורת המסלול של כל כוכב מאלו, שעליו הוא תלוי ולפיו הוא מסתובב, הוא חומר מסוים והוא נקרא גלגל, וחקרו הקדמונים על מהותו ועיי' שיחות הר"ן מ'] וכך יש בחירה לאדם האם לעבוד את ה' באמונה לבד, או ליפול בטעויות טבע ככל הגוים שעבדו לכוכבים ולמזלות. ואנו יודעים שהשי"ת לבד משפיע ומנהיג הכל, ומאמינים בו לבד, והוא מסובב שיתנהגו הגלגלים לפי רצונו לכל אחד לפי מעשיו ורחמי ה' עליו, ולפעמים ה' מראה לעין כל את ההיפך מהטבע ומהמזלות, כגון ע"י תפילות ובעיקר תפילות הצדיקים, ובזה מכירים כולם שהם רק כלי שמשתמש בו כרצונו. (עי' סוף סי' ס"ב, וסי' מ"ז ועוד). ובאמת שבע כוכבי לכת הם השתלשלות מן השבע מדות דקדושה, והי"ב מזלות הם השתלשלות מן הי"ב שבטים ושורשם למעלה.


עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה לא'