זמרת הארץ

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן[עריכה]

איך שכל מאמר ממאמריו הק' ומסיפורי מעשיותיו והשיחות כלול ומדבר מקדושת ארץ ישראל.

מחבר[עריכה]

הרב ר' נחמן גאלדשטיין אבד"ק טשעהרין זצ"ל

על הספר[עריכה]

בשנת תרכ"ט, ביקר הרב המחבר בארץ־ישראל. בדעתו היה לקבוע משכנו באר"י, אך נסע בחזרה לסדר עניניו ולהעמיד לו מעמד שיוכל להתפרנס מזה באר"י. כעבור כמה שנים, כשרצה להוציא מחשבתו אל הפועל נפל למשכב ושכב על ערש דוי יותר מעשר שנים רח"ל. מוחו היה צלול וזך, משוטט בעמקי ים התלמוד והפוסקים ובתורת הנסתר כל רז לא אניס ליה, אך לא היה באפשרותו לילך, וכך לא יצאה מחשבתו הק' לפועל. כשחזר מאר"י העמיק דבר קדושת אר"י אשר אדמו"ר הננמ"ח הרבה לדבר על זה במאמריו הק' וגם נסע במסירות נפש בזמן מלחמה לאר"י, אשר ע"כ התאזר הגאון המחבר והאיר עינים, איך שכל מאמר ממאמריו הק' ומסיפורי מעשיותיו והשיחות כלול ומדבר מקדושת ארץ ישראל.

יצא לאור[עריכה]

  • לראשונה בשנת תרל"ו בלעמבערג. בשנת תרצ"ו
  • נדפס שנית ע"י הרה"ח ר' יהודא לייב ראזנפעלד זצ"ל בירושלים.
  • בשנת תשכ"ח נדפס בשלישית ע"י ר' ארי' וינשטאק נ"י בירושלים.