חידושים של הר"ר שמעון מקרימנטשאק זצ"ל

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מוזכר בספר "כוכבי אור", דף כ"ד סי' י"ה וז"ל: גם היה עוסק לחדש בתורה ופעם אחת נסע ביחד עם מורנ"ת זצ"ל וראה אז אצלו הכתבים שלו והטיבו מאד בעיני מורנ"ת זצ"ל, ולקחם בידו ולא רצה עוד להחזירם לו כדי להעתיקם ולהדפיסם, ועשה עצמו ר' שמעון כמחריש ולא ענהו דבר, רק המתין עד בואם לבית מלון ואז הביט בכל פעם בעינא פקיחא עד שהסיח דעתו מהם מורנ"ת זצ"ל וחטף אותם פתאום מאתו וזרקם לתוך התנור ונשרפו, ע"כ