-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

חיי מוהר"ן

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מחבר[עריכה]

מוהרנ"ת זצ"ל

נדפס[עריכה]

מקורות[עריכה]

נודע בין אנ"ש מה שדיבר פ"א מורינו הרב הקדוש ר' נתן זצוק"ל אודות אשר על הספר "חיי מוהר"ך אשר בו מספר מחייו הקדושים של אדמו"ר הק' מוהר"ן זצוק"ל, יחס השם חיים ועל הספר "ימי מוהרנ"ת", אשר בו מספר מהעתים אשר עברו עליו בעצמו יחס השם ימים. ואמר מורינו מוהרג"ת זצ"ל על זה כי אדמו"ר הקדוש זכה באמת לחיות בכל פעם חיים חדשים בהשגות נוראות ונפלאות של התורה הק' אשר הם עיקר החיים, כמ"ש כי הוא חייך. וכאשר פ"א התפאר בעצמו ואמר אני חייתי היום חיים שלא חייתי עדיין מעולם חיים כאלה. ועל כן לסיפורי חייו הקדושים נאה להם באמת ליחס השם חיים. אבל אנכי אשר אין לי לינק ולשאוב שפע ולקבל חיות כ"א ע"י אדמו"ר הק' אשר הוא חיי ואורך ימי המשפיע עלי בכל עת חכמה בינה ודעת, ורק על ידו זכיתי בכוחו הגדול לשמור ולקדש ימי לחיות ימים טובים וקדושים בעבודתו ית' ע"כ השם ימים נאה ליחס על ספרי אשר אספר בו מהעתים אשר עברו עלי וכו' (אמונת עיתך)