חסדים פנימין וחסדים מקיפין

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

האר"י הקדוש גילה שבכל הספירות והמידות הקדושות יש "אור פנימי" [עצם אור ה' שמתגלה דרך המדה הזו, כגון חסד או גבורה שהם כביכול "כלים" לאור התגלות ה'] ו"אור מקיף" [אור עליון יותר ששורה מלמעלה ומאיר קצת ואין מתגלה ממש בפנימיות], ובס"ד נתבאר במושג 'מקיפין' (תורה כא). ועוד מתגלה בדבריו הק' שהאורות שמאירין בכל מידה ומידה – כלולים משני חלקים: "חסדים" "גבורות" [כנתבאר בס"ד במושג 'חסדים וגבורות' את מעלתן והאופן שהם מאירים לנו]. מובא בזוה"ק ובכתבי האר"י שמראש השנה ועד שמחת תורה זוכים ע"י כל המצוות הק' של הימים האלו להשלים ולתקן כל המידות כראוי, עד שבאים אל הגמר ותכלית התיקון – יחוד קודשא בריך הוא קודשא ושכינתיה כראוי בשמחת תורה. כי כידוע עיקר העבודת ה' שלנו פועלת למעלה להשלים את כל המידות העליונות בשלימות כראוי, ובפרט להאיר ולהשלים את מידה ה'מלכות' היא השכינה הקדושה כדי שיאירו בה כל המידות כראוי. וסדר הדברים בקיצור הוא: שמראש השנה עד יום כיפור עוסקים בעיקר לתקן ולהשלים ולהמתיק את כל האורות הנקראים "גבורות", וזה הסיבה שהימים האלו נקראים ימי 'דין', ואח"כ ממוצאי יום כיפור ואילך מאירין במידות ובמלכות את הארת ה"חסדים", ולכן אז בימים אלו מתגלה בעיקר אהבת ה' אלינו [וע"י כל זה בכ"ב ימים אלו מצטייר ומתתקן השפע לכל השנה של אהבת ויראת השי"ת]. וגילה האר"י הק', שבארבעת הימים שבין יום כיפור לסוכות, אע"פ שאין בהם מצווה מיוחדת ממש, מכל מקום מתגלה בהם אור עצום שהוא אור החסדים ה'פנימיים', ומיום א' של חג הסוכות מתגלים גם החסדים שהם "מקיף" והם מתגלין בסוכה הק' שמקיפה אותנו מבחוץ ובהקפות שלנו עם הארבעת המינים.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה מט'