טלית בחי' מקיף

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

בכל דבר בעולם – יש "אור פנימי" ו"אור מקיף". כלומר, עיקר המציאות של כל דבר הוא האור הפנימי שלו, וכל אדם, וכל עולם, וכל ספירה – עיקר הדרגה שלו והשם שלו נקבע על פי האור הזה, שהוא הפנימיות הרוחנית שלו. אך בנוסף לזה, יש אור - גבוה יותר - שמקיף אותו, ומאיר הארה יתירה לתוך האור הפנימי שלו, ועי"ז האור הפנימי מאיר יותר בשלמות, והוא מעורר אותו להתקדם יותר ולהתקרב יותר לשלמות. ובנוסף, ה'מקיף' הזה שומר עליו שלא יתקרבו הקליפות וכוחות ההסתרה לשם. [ויש לכל דרגא כמה מיני 'מקיפים', שכל אחד מהם מאיר באופן אחר; יש מקיפים שמאירים רק ב'מוחין' של אותו דרגא, ויש מקיפין שמאירין גם לשאר המדות שיש באותו דרגא]. [ועניין זה הוא עבודה תמידית של אדם - לעלות מדרגה לדרגה, עד שה'אור המקיף' יהפוך אצלו ל'אור פנימי', ויזכה לאור מקיף גבוה יותר, וכן הלאה, כמבואר באריכות בדברי רביה"ק במאמר המקיפין סי' כ"א, (ועיי' עוד בסי' ז' תנינא ובמושגים שם)]. ומבואר בזוה"ק ובכתבי האר"י, שהמצוות הקדושות שאנו זוכים בהם כל יום בבוקר - התפילין והציצית, הם בבחי' "אור המקיף". ובעיקר הציצית [כי בתפילין יש עוד בחינה ואכמ"ל]. ועל ידי שהאדם מתעטף בציצית הוא מאיר לנשמתו את ההארה שמסייעת לה להשמר מהקליפות ומאירה בה אור עליון יותר שמעורר להתדבק ולהתקרב לה' ולקבל חיות גדולה יותר. [והטלית גדול הוא 'מקיף' בשלמות יותר גדולה, גם בגלל ששרשו באור יותר עליון, וגם שהוא מקיף לכל ה'קומה', ולכן מתעטפים בו את רוב הגוף].

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה ח'