-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

יוסף יצחק מליובאוויטש

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

א[עריכה]

הרה"ח רבי יוחנן גלנט ז"ל סיפר ששמע מהרה"ח ר' הערשל אלימלך טפליקר שנמנה על חשובי חסידי ברסלב כי פעם אחת בא האדמו"ר מוהריי"צ מליובאוויטש זצ"ל לטעפליק, ובאו בני העיר לקבל ממנו שלום ולתת לו קוויטלאך. בין הבאים היה גם ר' הערשל אלימלך הנ"ל. הרבי ריי"צ שאלהו לאיזו חסידות הוא משתייך, וכשהשיבו שהוא מחסידי ברסלב אמר לו: "הנה לכל אחד יש ספרים בביתו, אולם בדרך אין נוטלים כי אם את הספרים הנחוצים ביותר שלומדים בהם בקביעות"... ותוך כדי דיבור הראה לו אדמו"ר הריי"צ נ"ע כי נמצא אצלו הספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן".

ב[עריכה]

בשעת הסתלקותו של אדמו"ר מוהריי"צ מליובאוויטש מצאו מונח על שולחנו את הספר הקדוש "ליקוטי הלכות".