-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

ימי מוהרנ"ת

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מחבר[עריכה | עריכת קוד מקור]

מוהרנ"ת זצ"ל

תוכן[עריכה | עריכת קוד מקור]

חלק ראשון הוא פרקי דברים אשר קרה למוהרנ"ת מיום הוולדו בשנת תק"מ עד שנת תקצ"ה, כדבריו בראש הספר: "ראיתי ונתון אל לבי לרשום בלי נדר בכל פעם בקיצור איזה מעשיות הנעשים עמי בכל עת, יהיה רצון שיהיה הכל לטובה". רוב רובו של הספר סובב על התקרבותו לאדמו"ר ופעילותו במשך ימי חייו לרומם ולפרסם דברי קדשו בעולם. חסר בספר משנת תקצ"ה עד שנת תר"ה. בחלק השני מבואר בפרוטרוט סדר נסיעתו לארץ־ישראל וחזרתו משם בשלום.

נדפס[עריכה | עריכת קוד מקור]

  • חלק ראשון נדפס לראשונה ע"י הגה"ק החסיד הרב מטשעהרין זצ"ל בשנת תרל"ו בלעמבערג.
  • בשנת תרס"ג נדפס שנית בלעמבערג ע"י הר"ר ישראל היילפערין ור' נחום יהודא ב"ר אהרן שלמה.
  • חלק שני נדפס בשנת תרס"ד בירושלים ע"י ר' ישראל היילפערין, בהוצאת נכדי אדמו"ר ר' נתן זצ"ל מברסלב, עם מאמרים מלוקטים מ"ליקוטי הלכות" אשר מדברים בשבחה של ארץ־ישראל.
  • בשנת תר"פ נדפס חלק ראשון פעם שני' בפראמפאל.
  • בשנת תרצ"ח נדפס חלק ראשון פעם שלישית בוורשא.
  • בשנת תשט"ז צורפו ב' החלקים ויצאו לאור ע"י קרן הדפסה דחסידי ברסלב, בני־ברק.
  • בשנת תשכ"ה נדפסו בניו־יורק ב' החלקים מכורכים בנפרד, ע"י הגה"ק רבי אליעזר שלמה שיק מוהרא"ש זי"ע.