יצחק אייזיק - תלמיד רבינו

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שנותיו[עריכה]

לא ידוע שנת לידתו ושנת פטירתו.

חייו[עריכה]

ר' יצחק אייזיק היה צדיק ותלמיד חכם גדול. התגורר בעיר טרוביץ והיה בין תלמידי המגיד מטרוביץ

היה עוסק לפרנסתו בחלפנות ופעם רבינו עבר ליד חנותו והביט בו והמשיך ללכת ר' יצחק אייזיק הרגיש שהוא צדיק גדול והתחיל לרוץ אחריו עד שהתקרב איליו.

ליפני התקרבות ר' יצחק אייזיק לרבינו הראו לרבינו בחיזיון שיש נשמה גבוהה שהיא נשמת ר' יצחק אייזיק לפיכך רבינו רצה שהתקרב איליו. וכשהתקרב לרבינו נתן לו כל מיני תיקונים והנהגות ובניהם שלא ידבר דיבור חול עם אף אחד חוץ מהמגיד מטרוביץ וכחזר לביתו סגר את חנותו והתחיל לעבוד את השם

משראתה אישתו וחמיו שהוא לא מדבר בכלל התחילו לחלוק עליו וביזו אותו ורבינו שראה זאת ברוח הקודש מיד נסע אל חמיו ובדיוק ר' יצחק אייזיק היה אצלו והוכיח אותו על התנגדותו ומיני אז הפסיק להתנכל איליו.

פעם כשר' יצחק אייזיק נסע לרבינו בדרך חלם שהוא שומע תורה מהיכן שרבינו שומע וכשבא לספר זאת לרבינו רימז לו רבינו שלא יאמר ומחמת התלהבותו לא שם לב לכך והתחיל לספר את מה שראה מיד התחיל לרעוד והתעלף וכך נחלש וכשהיה מוטל ר' יצחק אייזיק על ערש דווי נתן לו רבינו מעט רוטב לאכול ואז אמר רבינו "זכיתי לשמש תלמיד חכם".

וכך נחלש ר' יצחק אייזיק עד שניפטר.

לאחר פטירתו היו מקוננים אנ"ש לפני רבינו על פטירתו השיב להם רבינו "עכשיו יש לכם את מוהרנ"ת".

פעם רבינו בדרכו עבר ליד העיר טרוביץ ושאל את חסידיו האם יש לר' יצחק אייזיק ילדים השיבו לו שיש אמר להם "איך שייך איליו בנים" ומתו כל בניו.

ילדיו[עריכה]