יצחק ברייטער

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ר' יצחק ברייטער הי"ד

שנותיו[עריכה]

נולד בשנת תרמ"ו נפטר בשנת תש"ג בטרבלינקה.

אודותיו[עריכה]

ראש אנ"ש וממקרבי הנפשות הגדולים ביותר בפולין לפני השואה. נרצח על קידוש ה' בשנות השואה.

תמצית סיפור התחלת התקרבותו הנפלא: בחורף תרס"ה, בבית המדרש הגדול בלובלין, בא לידי ר' יצחק, הלמדן והידען בכל מקצועות התורה והחסידות, ספר בלתי מוכר – מעולם לא שמע אודות הספר ומחברו – ספר ליקוטי מוהר"ן. ר' יצחק התפעל מאד ומחליט להדבק לצדיק. כבר החלו המניעות... למחרת נעלם הספר מבית המדרש, והוא אינו יכול להיזכר אפילו את שמו של הספר.

אחר מספר שבועות כשר' יצחק איננו יודע יותר מנוח לנפשו, נכנס מישהו לבית המדרש עם ספר בידו הניחו על שלחן והלך לו. ר' יצחק נטל את הספר, ואחר דפדוף נוכח לדעת כי זהו ספר המפרש את הספר המבוקש.

אחר מניעות ונפלאות מצליח ר' יצחק לצור קשר עם אנ"ש באומן ובמשך הזמן נהפך לראש אנ"ש בפולין.

ספריו[עריכה]

  • דברי התעוררות (ווארשא תשצ"ו, בתוך: שארית יצחק תשס"ה) – ח"א אור האמונה, ח"ב שמחה והתחזקות.
  • דובר שלום (ווארשא תרצ"ד) – כרוז אודות הסכם בין חסידי ברסלב בווארשא בענין הדפסת ספרי ברסלב. חתומים ראשי החסידים בווארשא. בסוף מכתב מאת ר' יצחק ברייטער ור' אהרן לייב ציגלמאן, המודיעים על ההסכם שנעשה ביניהם.
  • התעוררות (תשס"ג) – השווה: דברי התעוררות.
  • חלוקי הנחל (תש"ל, בתוך: שארית יצחק תשס"ה) – ובו ז' עמודים ויסודי האמונה על פי דעת ר' נחמן.
  • סדר היום (מודפס בדרך כלל עם ספר 'אמונת עיתך', בתוך: שארית יצחק תשס"ה) – חוברת קצרה אך בעלת-עוצמה על עבודה מתחלת היום כולל מקומם של לימוד תורת ר' נחמן והתבודדות בסדר היום.
  • שארית יצחק (תש"ן, תשס"ה) – סיפור חייו, מאמרים, מכתבים, שבעה עמודי אמונה – עיין: חלוקי הנחל.
  • תיקון הכללי המפורש – כולל: מהתעוררות להתבודדות (מודפס גם בתוך ספר שארית יצחק תשס"ה).
  • תקנות והנהגות (בתוך: שארית יצחק תשס"ה) – תקנות והנהגות בהתקשרות לרבינו הקדוש.

ראה עוד[עריכה]

סיפור התקרבותו הנפלא וסיפור חייו נמצאת בקונטרס 'האריות שבחבורה', ו'הסיפורים מתולדותיו' שנכתב ע"י תלמידו ר' מרדכי יגלניק, המודפסים בספר 'שארית יצחק' (תשס"ה).