כח המכריח

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

יש בעולם "כח המושך" שהוא מושך הכל כלפי הארץ, ויש "כח המכריח" שיכול להתנגד לכח המושך ולהריח כל דבר להתנתק מהמשיכה. וכן הוא ברוחניות, שיש "כח המושך" שהוא אלוקותו יתברך, שבדרך הטבע מושך את כל העולם אליו, אך יש כח המכריח, שבכוחו לנתק מכח המשיכה. וכל זה למען הבחירה. וזה מתלבש בכמה אופנים. הן בבני אדם המרחיקים מלהתקרב אל הקדושה, והן בשאר המניעות, קושיות, חולשות ועוד. והנה כש"כח המכריח" מתגבר, ומרחיק את החפץ משורש משיכתו, נדמה בעינינו כאילו גברה המניעה, והצליחה להרחיקו משרשו, וכן בעבודת ה', נראה שגברה המניעה והצליחה להרחיק האדם מהקדושה. רביה"ק מגלה שלא כן הוא, כי "כח המושך" מושך בהתמדה, ואילו "כח המכריח" מכריח רק לזמן. ותיכף שיפסיק כח המכריח - מיד יחזור להדבק בכח המושך. ואפי' מי שרחוק מאד מאד מהקדושה, אין זה אלא שהתגבר עליו הרבה חלקים מכח המכריח הזמני, אבל אח"כ יחזור ויתקרב. וכמו במשל הגשמי כשהחפץ נמשך כלפי מטה והאדם זורקו ומכריחו לעלות כלפי מעלה, הרי בכדי שישוב ליפול למטה אין צריך שום כח והפעלה, אלא יחזור מאליו להמשך למטה. כמו כן כשהכריחו את האדם להתרחק מכוונת התפילה, מלימוד התורה, משמחה ושפלות, ומכל מדה נכונה, אין זה שהאדם רחוק מהטוב בעצם, אדרבה, מצד טבעו הוא באמת נמשך כלפי הטוב, שכלליות כל הטוב הוא הצדיק שהוא בבחי' משכן שיש לו כח להמשיך אלקות והשראת השכינה בכל אחד מישראל. אלא שלעת עתה התגבר הכח המכריח להרחיקו מן הטוב בכמה מיני לבושים, פעמים שמכריחים אותו בהרגשת כבדות, עצלות ועצבות, ובקושי להתרומם, פעמים במשיכה להנאות הגוף ודברים בטלים, ופעמים בהכרח להתגאות ולראות חשיבותו. ולזה אנו מתפללים 'משכני - אחריך נרוצה', כי כשרק "תמשוך" אותנו מהכרחיות הכח המכריח, תיכף ומיד – "אחריך נרוצה".

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה ע'