ל"ב נתיבות

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

בסדר בריאת מעשה בראשית, כתוב בתורה שלשים ושתים פעמים את המילה 'אלקים', כגון "ויאמר אלקים", "ויעש אלקים" וכו', ומבואר בזוה"ק ובספה"ק (ובדברי רביה"ק בסי' י"ט) שבאמת בכח השמות הקדושים האלו נברא העולם. וסוד הדבר מובא בספר יצירה פרק א' "בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק ה' וכו' את עולמו", שעל זה רומזים הל"ב פעמים אלקים במעשה בראשית. וסוד העניין מבואר בדברי הזוה"ק (באדרא זוטא) ובכתבי האר"י הק', שמדת החכמה העליונה שהיא אור עליון ונורא מאד מתפשטת ויורדת להאיר למטה, וכשמתפשטת נחלקת היא לל"ב שבילים, שכל אחד מהם הוא חלק וצינור שבו מאיר עוד מין אור מיוחד של ה'חכמה', וזהו שלמות נפלא מאד שיש במדת החכמה, [ואח"כ שבילים אלו מאירים במדת ה'בינה', ושם הם מתהוים לנ' שערים]. ומחמת שכל בריאת העולם נמשכה בהשתלשלות מהמדות העליונות, מהחכמה לבינה וכן הלאה, לכן מוזכר בבריאת העולם ל"ב אלקים כאמור. ועניין המספר 'שלשים ושתיים' גילה בזה האר"י הק' כמה דרכים שבהם עולה החשבון לל"ב, כגון כ"ב אותיות התורה וי' מאמרות – יחד עולה ל"ב, ועוד. ומבואר בזוה"ק שבתורה הקדושה שלנו שם גנוז אור החכמה הזו, וכך הם דברי רביה"ק כאן, כי באמת יש בתורה חכמה אמיתית להכיר את השי"ת, ויש בזה הרבה שבילים ודרכים שדרכם מאיר אור התורה הק' ודרכם מגלים הצדיקים בכל פעם התגלויות וחידושי תורה עליונים מאד.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה קכג'