ליקוטי תפלות ותחנונים

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן[עריכה]

הספר הוא השלמה לספר "ליקוטי תפלות" מאדמו"ר מוהרנ"ת זצ"ל, כמבואר בהקדמת הספר, אשר יש כמה מאמרים בספר "ליקוטי מוהר"ן" אשר לא נגה עליהם אור צחות דיבורי התפלה המאירים כאבנים טובות של מוהרנ"ת זצ"ל, וכן יש כמה מקומות אשר נשמט ונראה כחסר בתוך ספר "ליקוטי תפלות" אשר מדרכו להקיף כל מאמר אשר עליו יסוב מתחילתו לסופו, ובמקום שהחסיר מילא ידיו הפרושות בספר "תפלות ותחנונים" בדברי רצוי וחן להשלים אימרי דאינשי

מחבר[עריכה]

הרה"ק ר' נחמן אבד"ק טשעהרין זצ"ל

נדפס[עריכה]

  • בשנת תרל"ו בעיר לעמבערג
  • בשנת תרצ"ז נדפס שנית ע"י הרה"ח ר' יצחק מאיר קורמן זצ"ל בעיה"ק ירושת"ו ובסופו תפלה כללית מהספר "נעם שיח" מהר"ר אברהם יעלין זצ"ל, בעהמ"ח ספר "ארך אפים"