נוריא"ל-רצו"א

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

המלאך הקדוש מט"ט, נמצא בעיקר בעולם היצירה, כידוע (וכפי שהתבאר במושג מט"ט בשבוע שעבר), אך הוא שייך גם לעולמות שלמעלה מזה [תלוי בעיתים מסוימים ועוד שאר פרטים שאכ"מ], וההנהגה שה' מנהיג את העולמות התחתונים הוא בעיקר על ידי שהוא מתלבש בו, ובאמצעותו כביכול מנהיג את העולם. ומבואר בזוה"ק שמלאך מט"ט כלול מב' כוחות: כח של דין, וכח של רחמים. ועוד מבואר שם שלכן במלאכי המרכבה [שהם ד' חיות הקודש: מיכאל גבריאל רפאל ואוריא"ל] יש בהם בחינה נוספת שהוא 'נוריא"ל', שהוא לשון דין ואש, כי השם "אוריא"ל" הוא כנגד כח הרחמין שמבט"ט, והשם נוריא"ל הוא כנגד כח של הדין במט"ט, וביחד הם ראשי תיבות ארגמ"ן, ובכלל, כל המרכבה הקדושה הזו מתאחדת עם מלאך מט"ט [כמבואר בתיקונים ובכ"מ]. ויש בזה כמה סודות שמתגלים בזוה"ק ובכהאר"י, ואחד הביאורים בזה הוא, שמחמת שמט"ט הוא בעולם היצירה, ושם הוא שליטת תערובת טוב ורע שוה בשוה [להבדיל מעולם הבריאה שרק מיעוט רע, ועולם העשייה שנקרא רובו רע, כי הקלי' שורים עליו מאד], על כן הוא כלול מב' כוחות: 'דין' מצד שיש בו הסתרה, [שלזה רביה"ק קורא חמימות תאוות ממון, שכאשר הופכים זאת לקדושה הוא רצו"א אל הקדושה], ו'חסד' מצד הטוב ששם, ובעיקר על ידי שמקבל המתקה מהעולמות העליונים יותר שהוא שייך אליהם, [וכן על ידי ההמתקה של ה'שוב' על ידי קבלת התורה כמבואר באריכות במאמר].

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה יג'