נחת השולחן

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן[עריכה]

מיוסד על מאמר הראשון שבספר הק' "ליקוטי מוהר"ן". סובב לפרש ע"ד תורת הסוד לבאר פנימיות דברי השו"ע או"ח, יו"ד, אה"ע, ע"פ הקדמות מזוה"ק כתבי האריז"ל. ובפרט ע"פ יסודות של ספרי אדמו"ר הננמ"ח בעל "ליקוטי מוהר"ן. אך עיקרו מוסב על פי המאמר הראשון שבספר, להראות המלכים והשרים, מאן מלכי רבנן, עומק דברי אדמו"ר אשר כל דיבור ומאמר מדבריו הקדושים צופן בקרבו מפתח לכל התורה — אולי עי"ז יתעורר לבבם הרחב לשים גם הם עין עיונם בספריו הק' (עיין הקדמת הספר) . חובר ע"י הגאון החסיד חו"ב בנגלה ונסתר הר"ר נחמן אבדק"ק טשעהרין זצ"ל.

מחבר[עריכה]

הרב ר' נחמן גאלדשטיין אבד"ק טשעהרין זצ"ל.

על הספר[עריכה]

העתקת הספר והכנתו לדפוס נעשתה בידי תלמידו ויד ימינו הרה"ח ר' משה יהושע, המכונה ר' אלטער מטעפליק זצ"ל, אשר עמל על זה ימים ולילות בשנת תרס"ב (עיין מכתבו בספר "שארית ישראל", מכתב ל"ב משנת עת"ר) . וז"ל: "ראו עיני ושמח לבי בהבשורה שהודיעני שכבר נגמרו ת"ל הספר "נחת השלחן" אשר רבות עמלתי בו. לילות רבים נדדתי שינה מעיני להעתיקו בכתיבת ידי וכו" ע"כ.

יצא לאור[עריכה]

  • הכת"י נשלח לאר"י לידי הרה"ח ר' ישראל היילפערין זצ"ל, אשר הדפיסו בעזרתו של הרה"ח ר' מאיר אנשין זצ"ל, בשנת עת"ר.
  • בשנת תשכ"ח נדפס שנית בעיה"ק ירוש"ת ע"י ר' אריה וינשטאק נ"י.
  • לאחרונה נדפס במהדורה מפוארת בתוך ספר "יעלת חן" בהוצאת "שיר חדש".