נפתלי הערץ מנמירוב (ווינברג)

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ר' נפתלי הערץ ב"ר יהודה(א) ויינברג.

מבחירי תלמידי רבינו ז"ל המובהקים.

ידידו, בן גילו ובן עירו של מוהרנ"ת ונתקרב יחד עימו לרבינו ז"ל בחודש אלול דשנת תקס"ב ומאז לא מש מתוך אהלו של רבינו ז"ל.

שיחות ותורות רבות מאד של רבינו ז"ל מובאות ע"י מוהרנ"ת בשמו של ר' נפתלי המוזכר מאות פעמים בספריו, מכתביו ותולדותיו של מהרנ"ת.

היה אחד משני העדים שייחד רבינו ז"ל לעניין אמירת עשרת מזמורי התהלים על ציונו(ב).

רבינו ז"ל הפליג בשבחו ואמר עליו ועל מהרנ"ת:

     הם הנם בהחלט יהלומים(ג).

כן אמר:

     לדעת ממני יודעים רק נתן ונפתלי מעט.

קיבל מרבינו ז"ל את מגילת הסתרים ומסרה לפני פטירתו לר' אהרן מליפאוויץ(ד).

הוא ומהרנ"ת נחשבים כשני תלמידיו המובהקים ביותר של רבינו ז"ל.

בשנת תק"פ(ה). ואח"כ בשנת תר"ד(ו) היה בדעתו לנסוע ולהשתקע בא"י אך הדבר לא יצא לפועל. יש גירסא כי ביקר פעם אחת בא"י(ז). אחד הסתלקות רז"ל עקר דירתו מנעמירוב לאומאן ודר שם, סמוך לציון רז"ל, קרוב למישים שנה, עד לפטירתו. נפטר בי"ט לחודש מנחם אב שדנת תר"כ ומנו"כ באומאן. על מצבתו נחקקו המילים הללו בלבד: פ"נ הרב ר' נפתלי(ח). בנו: ר' אפרים.

הערות שוליים[עריכה]

(א) כו"א, קי. (ב) שיח', קמא. חיי"מ, רכ"ה (ג) שם, שלג. (ד) מבה"נ, 56 יז. (ה) יממ"ב, יג. (ו) מכתבים, ח. (ז) השוה"ס. (ח) שם, ראה סדרת מאמרים עליו במבה"נ, 56-7 טז, 58 יז.