סגירו דנהורא עלאה

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

איתא בזוה"ק [זוה"ק ויקרא מח: מט.] שפנימיות ענין הצרעת, הוא ה'סגירו דנהורא עלאה', היינו שמהות ענין הצרעת הוא שהאור העליון סגור ונעלם, וכמו שלשון התרגום ל'נגע צרעת' הוא "מכתש סגירו". וגילה האר"י הקדוש, שכאשר נפגם ח"ו, ומסתלק האור העליון, [שהוא אור החכמה העליונה], אזי יורד ומשתלשל דין קשה מן הקדושה, ושורה ח"ו על האדם וזה הוא הנגע שבא עליו, כי אי אפשר לסלק את החיצונים והקליפות באופן אחר, מחמת שאור העליון אין שורה שם. [ועיי' שם עוד בשער המצוות פ' תזריע]. ולכן התיקון תלוי בכהן, שהוא יכול להמשיך את האור העליון על האדם מחדש [כי בכהנים מתגלה אור החסד והחכמה כידוע], ובזה יבטל ממנו את הנגע, וכן אמרו חז"ל בפסוק "זאת תורת המצורע", שהתיקון לפגם הלשה"ר שגורם צרעת הוא על ידי עסק התורה, כי באור התורה יכול לזכות שיאיר עליו מחדש האור העליון של החכמה השורה ונמצא בתורה ויתבטל ממנו ה'סגירו דנהורא עלאה'.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה כא'