סיפורי מעשיות

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מחבר[עריכה]

רבי נחמן מברסלב.

מהות הספר[עריכה]

רבינו ז"ל התחיל לספר מעשיותיו בשנת תקס"ו, ונמשך הדבר עד אמצע שנת תק"ע. הספר מכיל 13 מעשיות.

רבי נתן מברסלב מספר בהקדמה לספר:

"בעת שהתחיל אדמו"ר לעסוק בסיפור ה'מעשיות', אמר: "אתחיל לספר מעשיות" וכוונת דבריו היה כמו שאומר: מאחר שאינו מועיל לכם לשוב אל ה' יתברך על ידי התורות והשיחות הקדושות, שעסק ביגיעות גדולות כל ימיו להשיבנו אל ה' יתברך באמת לאמתו. ומאחר שאינו מועיל כל זה, על כן הוא מתחיל לעסוק בסיפורי מעשיותיו".

סיפורי המעשיות הם בעצם 'הלבשה' של סתרי תורה, כמנהגם של הרבה מהצדיקים, שלא היו מדברים קבלה בפירוש, אלא בדרך רמזים ומשלים.

רבינו ז"ל סיפר את המעשיות ביידיש, ורבי נתן כתב את דבריו. מאוחר יותר תרגם רבי נתן את הספר ללשון הקודש.

 • הספר נדפס לראשונה בשנת תקע"ו באוסטרהא עם הקדמה אחת. בסוף הספר צורף ספר "השיחות" (עיין לקמן) . גם צירף מוהרנ"ת בסוף הספר תיקונים והשמטות על ספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן" חלק א' שנדפס בשנת תקס"ח.

לפי מה שנראה מהקדמה השניה של "ספר המעשיות" הדפיס מוהרנ"ת שנית את "ספר המעשיות", עיי"ש, אך לא מצאתי מהדורא זו ואפשר שרק כתב הקדמה שניה על הספר, אך לא הספיק להדפיסו שנית.

 • מהדורא אחת של הספר נדפסה רק באידיש. חסר בו מקום ושנת ההדפסה, וכנראה שהיה בערך בסביבות שנת תק"פ [בבית עקד ספרים מציין שהוא דפוס לעמבערג].
 • בשנת תר"י בערך נדפס פעם שלישית בלי מקום וזמן ההדפסה. הספר מכיל ב' הקדמות. בסופו ספר "השיחות".
 • בשנת תרל"ז נדפס פעם רביעית בלעמבערג ע"י הגה"ק החסיד הרב מטשעהרין זצ"ל, בפורמאט קטן.
 • בשנת תרמ"א נדפס פעם חמישית בווארשא.
 • בשנת תרס"ב נדפס פעם שישית בלעמבערג ע"י הר"ר צבי ווייסלאב ז"ל והר"ר ישראל היילפערין ז"ל. אז ליקטו והוסיפו את ה"ליקוטי הלכות" השייכים להמעשיות וספר "רמזי המעשיות" להגה"ק החסיד הרב מטשעהרין זצ"ל ו"רמזי המעשיות" מהגה"ח ר' אברהם ב"ר נחמן מטולטשין זצ"ל.
 • בשנת תרס"ב נדפס פעם שביעית בווארשא.
 • בשנת תרס"ט נדפס פעם שמינית בווארשא.
 • בשנת תרפ"ט נדפס פעם תשיעית בלובלין, דוגמת הנדפס בלעמבערג בשנת תרס"ב.
 • בשנת תש"ט נדפס פעם עשירית בניו־יורק ע"י הר"ר בירך רובינזהן נ"י.
 • בשנת תשכ"ה נדפס בפעם האחד־עשר בניו־יורק ע"י הגה"ק רבי אליעזר שלמה שיק מוהרא"ש זי"ע.
 • בשנת תשכ"ט נדפס בפעם השנים־עשר בירושלים ע" י ר' אריה וינשטאק נ"י, בתוספת ספר "שיחות ורמזים".

קישורים חיצוניים[עריכה]

ספר סיפורי מעשיות באתר היברו בוקס