ספר הנשרף

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מחבר[עריכה]

ר' נחמן מברסלב

מקורות[עריכה]

  • בשנת תקס"ו באתי אליו זצ"ל ואז היה פעם ראשונה שזכיתי שהראה לי ספרו הנורא שנשרף אחר־כן, וקרא עמי כמה פרקים שם ונבהלתי מאוד, אע"פ שלא הבנתי כלל באותו החורף זכיתי לכתוב לפניו הספר "הנשרף".
  • בא אלי המשרת של דבינו זצ"ל וכו' ואמר לי שרבינו זצ"ל ציוה שתיכף אבוא אליו וכו' ותיכף רצתי ובאתי אליו ומצאתיו בחדרו. ותיכף אמר לי שב וישבתי לפניו והוציא הספר שלו שהתחלתי להעתיקו מזמן רב ולא נגמר כמבואר לעיל. ואני כבר הייתי מצפה כמה וכמה פעמים מתי אזכה לגמור העתקת זה הספר הנורא הנעלם מעין כל וכו' ואז באותו היום נתגלגלו רחמי הש"י שזכיתי לגומרו. וישבתי אני לפניו כמה שעות והוא קרא מלה במלה ואני כתבתי על הספר בדיו עד שגמרתי. אח"כ יצאתי מלפניו, וכמעט לא ידעתי בין יום ללילה, אעפ"י שלא ידעתי כלל מה שכתבתי, אעפ"כ מעט דמעט שהתנוצץ בדעתי איזה הארה בעלמא מרחוק מגדולות נפלאות נראות הספר הזה הלהיב לבי ודעתי מאד שכמעט לא ידעתי היכן אני בעולם וכו'. אח"כ, לאחר הפסח אמר לי: זיכיתי אותך במצוה רבה שכתבת הספר ואמר: הספר שלך כבר התחיל לעשות איזה עשיה בעולם, אך הזהיר אותי הרבה להתפלל על התינוק שלו שהוא הילד הק' שלמה אפרים ז"ל וגם להאיש שמסר בידו הספר הנ"ל ציווה והזהיר למען השם שיתפללו על התינוק הג"ל, כי ידע שהמקטרגים יקחו עצמם על התינוק הנ"ל ובעוד,"ר לא הועילו תפילותינו וכו' וכו'.