פדיון נפש

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פדיון נפש פדיון נפש הוא פעולה רוחנית שעושים הצדיקים הגדולים להמתקת הדינים מעל האדם. רבי נחמן מברסלב הרבה לדבר על פדיונות נפש וצדקה, ובעקבותיו נהגו חסידי ברסלב להרבות בפדיונות ובפרט ערב ראש השנה.

אמר שטוב מאד ליתן בכל עת על פדיון נפש לצדיקים, אפילו שלא בעת צרה חס ושלום. וסיפר מכמה אנשים ממדינת קיר"ה, שרגילים מאד להרבות בנתינת פדיונות תמיד. ואמר: שאילו היה לו איש צדיק שיהיה ראוי לעשות לו פדיון נפש, היה נותן לו על פדיון בכל יום, ובכל עת. ודבר מזה הרבה, כי פדיונות הם דבר גדול מאד [אם נותנים אותם להצדיקים התלמידי חכמים וחסידים הגדולים במעלה הראויים לכך באמת]. (חיי מוהר"ן, תקלט.)

אומר רבי נחמן מברסלב בספרו ליקוטי מוהר"ן ח"א סי' ג, בענייני רפואה צריך חכם גדול מאד, שידע לכוון רפואה לחולאת, דהיינו סם פלוני לאיש פלוני, בזמן פלוני, כי כפי הזמן שצריך שימשך החולאת, כך גוזרין הסיבות לרפואתו, כדי שלא יוכל להתרפאות עד שיזדמנו יחד סבות אלו: סם פלוני ואיש פלוני, באופן שלא יהיה לו רפואה כי אם ביום פלוני, עיין שם.

אבל כשעושין פדיון נפש וממתיקין הדין, ואזי נתבטל הגזרה, אזי קודם שגוזרין דין אחר, כי כשנמתק דין זה אזי גוזרין דין אחר, ובין כך ובין כך, דהינו אחר המתקת הדין הראשון קודם שגוזרין דין אחר, אזי יכול הרופא לרפאות החולה על ידי סמים, כי אזי אין דין, ואזי יוכל להתרפאות על ידי איזה סם שיהיה, כי אין צריך דוקא סם פלוני וכו' מאחר שאין דין כנ"ל.

נמצא שאי אפשר לרופא לרפאות – כי אם על ידי פדיון נפש, כי צריכין לעשות פדיון תחלה לפני הרפואה – להמתיק הדין, ואז דייקא יש רשות לרופא לרפאות, כמשחז"ל (ברכות ס): 'מכאן שנתנה תורה רשות לרופא לרפאות'.

מכאן דייקא, היינו אחר הפדיון, אז דייקא יש רשות להרופא לרפאות, כי קודם פדיון הנפש אין רשות להרופא לרפאות, כי צריך להתרפאות על ידי סם פלוני בזמן פלוני ע"י כנ"ל… וזה בענייני רפואה אבל הוא הדין כך אומר רבי נתן בליקוטי הלכות בכל העיניינים שחסומים אצל האדם הן בגשמיות הן הרוחניות. כי פדיון נפש ממתיק את הדינים ומסוגל לכל הישועות.


פדיון נפש תפילה[עריכה]

סדר פדיון נפש מהספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב

(ראה זה מצאנו בכ"י רבינו ז"ל: והוא ראשי פרקים מענין פדיון נפש [ע' בליקוטי מוהר"ן סי' ק"פ] עם תפילה קצרה בסופו וראוי להציגה כאן) מעות, ואת היקום אשר ברגליהם: צדק יקראהו לרגלו: צדק מלכותא קדישא: דינא דמלכותא דינא, שורש הדינים בינה, אני בינה לי גבורה, אין הדין נמתק אלא בשרשו. שלשה ידים בבינה: יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה, ג' פעמים יד גימטריא שם של מ"ב, מ"ב שביצירה שם של אנא בכח, מ"ב שבבריאה שני פעמים אקי"ק, מ"ב שבאצילות הוי' פשוט במלואו ומילוי דמילוי:

יהי רצון מלפניך שיומתקו הדינים והגבורות הקשות מעל (פלוני בן פלוני) על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שאין בו תערובת דין כלל אמן:


מקורות[עריכה]

חיי מוהר"ן, תקלט. ; ליקוטי מוהר"ן ח"א סי' ג ; ברסלב מאיר ערך פדיון נפש