קול הברה

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

רבינו מגלה לנו בזה המאמר, שע"י שהאדם זוכה לשמש את הצדיק, הרי הוא נעשה כבשר לגוף הצדיק, ואזי זוכה לשמוע את קול אנחתו.

ותיכף רבינו מזהיר שיזהר שלא לשמוע קול הברה, כי גם בקולו של הצדיק צריכים זכות מיוחדת לשמוע את הקול הישר ולא את קול ההברה, כמו שאחז"ל על התורה הק': "זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם מוות". 

ביאור עניין 'קול ההברה', שהאדם שומע ולומד דברי הצדיק, אך מוצא בהם בכל פעם איזהו דרך איך להחליש את דעתו, וזה הקול שמגיע מהחיצונים, המהפכים דברי אלוקים חיים, שעושים שבמקום שיתקרב לה' ית' ולתכליתו הנצחי, היינו לאור דברי הצדיק - הרי הוא משמיע קול הברה להרחיקו ולהפילו מן הצדיק. ולכן צריך כל אחד ואחד לבקש מה' שיזכה באיזה אופן לשמש את הצדיק, שעי"ז יזכה לשמוע את הקול הישר, שבכל מה שלומד ימצא איזה שהוא דרך ששייך לו עניין זה וזה הקול מיישר אותו לילך בדרך הישר.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה כב'