-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

רבי נתן צבי קעניג

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שנותיו[עריכה | עריכת קוד מקור]

נולד י"ד סיון ת"ש נלב"ע כ"ז בתשרי תשנ"ח

אודותיו[עריכה | עריכת קוד מקור]

מחשובי משפיעי חסידי ברסלב בבני ברק.

כבר מצעירותו הוכר כצורב שנון ומתמיד עצום, עסק בתורה מתוך הדחק, בשנת תשי"ט לאחר נישואיו הקים את ישיבת ברסלב בב"ב יחד עם הרה"ח ר' שמעון ברגשטיין ולהבדלחט"א הרה"ח ר' נתן ליברמנש.

לאחמ"כ הקים כולל לאברכים מיוחדים בבני ברק אשר כל צורב שחשקה נפשו בתורה פונה לשם,

תחילה התקיימו הלימודים בדירות שנקנו על ידו למטרה זו, לאחר מכן התמסר להקים בנין מרווח עבור כשלוש מאות! אברכים עמלי תורה.

היכל בית המדרש משמש עבור החסידים לתפילות ימות החול ולשבתות,

חיבר חמישים ושמונה ספרים כמניין שנותיו, בכל תחומי התורה, בנגלה ובנסתר. היה מקורבם של גדולי התורה בדורנו וחביבם, בין ספריו בולט הספר "תורת נתן" על הספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן" המהווה עבודת מחקר עצומה, הסבר תורות הרבי על פי הסבריו של ר' נתן בספרו "ליקוטי הלכות".

בניו[עריכה | עריכת קוד מקור]

 • ר' אליעזר יהודה ראש כולל לדיינות בירושלים.
 • ר' יעקב קעניג בני ברק ממשיך דרכו בראשות הכולל

ר' אהרן יוסף קעניג ממשיך דרכו של אביו בספרים והו"ל ספר נתיבות צדיק

בנותיו[עריכה | עריכת קוד מקור]

חתניו[עריכה | עריכת קוד מקור]

ר' יצחק מאיר ברלב בני ברק, לשעבר רבה של הקהילה החסידית בעמנואל וכן של קהילת ברסלב במקום ומחבר פירוש על ליקו"מ וסיפורי מעשיות, בנו של ר' שמחה ברלב משפיע ברסלב בבני ברק, ר' שלום מייקוף, ראש חבורה בכולל ברסלב בני ברק, ומחשובי משפיעי ברסלב, הרב מנדלאל, ר"מ ישיבת מודזי'ץ בני ברק

ספריו[עריכה | עריכת קוד מקור]

 • אור צדיקים (תשל"ב) – קובץ מכתבים מאנ"ש בפולין.
 • אמונת אומן (בני ברק תשכ"ו, תשל"ו) – אוסף של 42 מכתבים מחשובי וזקני אנ"ש, בתוספת 19

מכתבים מרבינו הק' ומוהרנ"ת "שלא נדפסו עד הנה", נעתק והודפס לראשונה בשנת תשכ"ו.

 • אנשי השם (תשל"ח עם 'שנת רצון', תשנ"ז עם 'ליקוטי הלכות', (

– מפתח לאישים.

 • ליקוטי מוהר"ן (תשמ"ו עם לקו"מ, תשס"ג עם 'תורת נתן על לקו"מ') – נוסחאות והגהות.
 • נוה צדיקים (תשכ"ט) – סיפור תולדות חייו של נחמן מברסלב, בצירוף פרקים נבחרים על ספריו

וספרי תלמידיו. ביבליוגרפיה היסטורית של כל ספרי ברסלב.

 • נופת צופים (תשל"ו, תשנ"ז עם 'ליקוטי הלכות') – מפתח לספר ליקוטי הלכות. ד' כר'.
 • נחלי אמונה (בני ברק תשכ"ז) – אגרות מגדולי וזקני אנ"ש.
 • נעימות נצח (תשל"ד) – קובץ מכתבים מגדולי וזקני אנ"ש.
 • סידור "שערי רצון" (תשל"ז, תשס"א) – לימי החול, שבתות, מועדים וימים נוראים.
 • ספר המפתח (עם לקו"מ ע"י מכון תורת הנצח תשנ"ב, תשנ"ז) – מפתחות עניינים לקו"מ.
 • פיתוחי חותם (בני ברק תשכ"ח, תשס"ג עם 'תורת נתן על לקו"מ') – מפתח ליקוטי הלכות על

לקו"מ.

 • שארית ישראל (תשכ"ג) – קובץ של קל"ח מכתבים יקרים מאנ"ש.
 • שנת רצון (תשל"ח עם 'אנשי שם', תשנ"ז עם 'ליקוטי הלכות', תשס"ג עם 'תורת נתן על לקו"מ') –

מפתח על שבתות ומועדי השנה בליקוטי הלכות.

מחולק לשלשה חלקים: תורת נתן – תנ"ך, חידושים וביאורים על פסוקי התנ"ך, מלוקטים מליקוטי הלכות; החלק השני הוא ליקוט ביאורים וחידושים על חלקים מהגמרא והמדרש, מלוקטים מכתבי רבי נתן; החלק השלישי הוא אוסף הביאורים על ליקוטי מוהר"ן המופיעים בליקוטי הלכות, מסביר תורות הרבי על פי הסבריו של ר' נתן בספרו "ליקוטי הלכות".

 • תורת נתן – על התנ"ך (תשס"ח) – ג' כר'. חלק א: בראשית, שמות. חלק ב: ויקרא, במדבר,

דברים. חלק ג: נביאים, כתובים.

 • תורת נתן – ערכי האריז"ל (תשמ"ט) – ד' כר'.
 • תורת נתן – ערכי הרמ"ק (תשנ"ו) – י' כר'.
 • תורת נתן – שרשי הנשמות (תש"ן) – ביאור שמות ושרשי נשמות ע"פ כתבי המהרח"ו כפי מה

שקבל מפי האריז"ל.