רוחניות אלוקות לתוך צמצומים

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

אחד מיסודות הקבלה שמבואר בזוה"ק וכהאר"י, שכל כלליות הבריאה משתלשלת ויורדת מדרגא לדרגא, עוד בשורש הבריאה הרוחנית שהשי"ת האציל אור רוחני גבוה, ואח"כ גזר עליו שישתלשל ויתהוה ממנו אור יותר תחתון, שכלפי הראשון הוא נקרא יותר גשמי, ובזה הוריד והלביש רוחניות אלוקות לתוך כלי והגבלה- הנקרא 'צמצום'. וכן דרך התהוות הבריאה הגשמית היה על ידי זה [כן מבואר בזוה"ק בכ"מ וראה בזו"ח בראשית ועיי' בראשית רבה ג', א'] שהשורש לכל הבריאה הגשמית, היה אור רוחני ואלוקי שאותו ברא השי"ת בתחילה, ואח"כ עשה השי"ת שיתגשם ויתהווה ממנו כל הבריאה כולה בכל פרטיה, ואח"כ יאיר האור הרוחני בתוך הבריאה הגשמית, בהעלם, ודבר זה נקרא רוחניות אלוקות, שנכנס ונתפס לתוך 'צמצומים' – עצם ההתגשמות כביכול שמזה נתהווה בריאה גשמית, ואח"כ בתוך הצמצומים האלו שוב מאיר רוחניות. וכמו שהיה בכלליות העולמות שכולם בעצם כלי וצמצום לאור רוחני של השי"ת שמאיר בתוכם, כך גם הוא אופן נתינת התורה הקדושה אלינו, שהשי"ת הלביש והכניס אורות רוחניים גבוהים מאד, שהם השגות אלוקות מרוממים מאד - בתוך צמצומים וכלים, שעל ידם היה אפשר למשה רבינו ע"ה למסור לנו את התורה ולהאיר עלינו את דעתו של ה', ואת הקרבה אליו על ידי מצוותיו. וזהו פנימיות ענין כל המצוות שנצטווינו, שכל מצווה יש לה כח של צמצום אחר להאיר עלינו ובכל העולמות את האור הרוחני כראוי, וכן למוד התורה שממשיך את אור ה' בתוך מילים תיבות וידיעות שבאמצעות כל זה יכול להתגלות אור ה' כראוי, ובאם חסר הצמצום הנכון והראוי לכל אור, הרי שאין הוא יכול להמשיך ולהתגלות והוא מסתלק ונעלם. וכן בעבודת האמונה וידיעת ה', שכל ידיעה באמונה והארה שיש לו, צריך להשתדל לקובעה בליבו ולזוכרה, ולהודיע ולשנן לעצמו את האמונה הקדושה, שבאמצעות זה אור ה' יוכל להכנס ולהאיר בו כי יש לו את הצמצום הנכון. והעיקר הוא תורת הצדיקים שהם עוסקים כל ימיהם להאיר עוד ועוד השגות אלוקות רוחניים לעוד ועוד צמצומים וכלים ודיבורים וידיעות, וכשמכניסים את זה ללב ומשתדלים לקיים את הכתוב ולדעת באמת את דבריהם מאיר על האדם בתוך הצמצומים הקדושים את האור הרוחני וכל אמונתו נשלמת וגדלה. (ע"פ כמה ביאורי מוהרנ"ת בהל' ע"ת ה').

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה ד'