שבחי הר"ן

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן הספר[עריכה]

בו יסופר מעט מזעיר קדושת רבינו הקדוש והנורא זצ"ל, חסידותו ופרישותו והנהגותיו הקדושות בעבודת הי. ועיין שם בהקדמת הספר, שכתב כי לא כתב שם את המופתים הנוראים שראה מאדמו"ר, "כי אין אנו עוסקים לספר בשבחיו הקדושים כי אם מה שנוגע ליראת ה' וכר, ע"כ. ועיין ב"כוכבי אור" חלק אנשי מוהר"ן דף ל"ט (דפו"י) ת"ל: והנה אדמו"ר ז"ל בגודל ועוצם מתיקות דבריו הנעימים לחזק ולעורר ולהחיות ולהשיב כל הנפשות הנפולות, אם היה גם מותר במופתים היתד. מתבטלת הבחירה לגמרי. ובאמת מחמת זה היה אסור במופתים, וגם כשעשה איזה דבר מופת ביקש אח"כ מהש"י שישתכח הדבר (כמובא ב"שיחות הר"ן" אות קפ"ו) ולולא דמסתפינא הייתי אומר שזה בעצמו שנתן הש"י בלב מוהרנ"ת זצ"ל לבלי לבאר סיפורי מופתיו הק' מחמת כי לא באלה תהלתו. זה בעצמו הוא מחמת שפעלו דברי תפלתו הנ"ל של אדמו"ר זצ"ל, שיתן הש"י כן בלבו כנ"ל, כדי שישתכחו מהלב וכו' וכר, עיי"ש ובהג"ה די. פרק בפני עצמו בספר הוא סדר נסיעתו הקדושה, במסירות נפש עצומה וגדולה לאר"י. פרק זה נדפס כמה פעמים בפני עצמו וכונה בשם "מסעות הים".

נכתב ע"י[עריכה]

מוהרנ"ת זצ"ל.

נדפס[עריכה]

 • נדפס לראשונה בשנת תקע"ו באוסטרהא וצורף בסוף ספר "המעשיות", וכן צורף לספר "המעשיות" משנת תר"י.
 • בשנת תר"י נדפס בווארשא ומכונה בשם "מסעות הים".
 • בשנת תר"ל נדפס בלעמבערג.
 • שנת תרל"ט נדפס בווארשא, ומכונה בשם "מסעות הים".
 • שנת תר"ס נדפס שוב בווארשא.
 • בשנת תרס"א נדפס בלעמבערג ע"י הר"ר אפרים רמרז והר"ר ישראל היילפערין ז"ל.
 • בשנת תרס"ט נדפס שוב בלעמבערג.
 • בשנת תער"ב נדפס עוד הפעם בלעמבערג.
 • בשנת תרפ"ב נדפס בווארשא ע"י הר"ר אהרן לייב ציגלמאן ז"ל.
 • בשנת תרפ"ז נדפס עוד הפעם בווארשא ע"י הר"ר אהרן לייב ציגלמאן ז"ל.
 • בשנת תרצ"ו נדפס פעם נוספת בווארשא ע"י הר"ר אהרן לייב ציגלמאן ז"ל.
 • בשנת תרצ"ו נדפס בירושלים ע"י הר"ר משה גרומן נ"י.
 • בשנת תש"ז נדפס בגרמניה ע"י הר"ר דב יואל ב"ר פנחס נתן ערליך.
 • נדפס עוד פעם בירושלים.
 • בשנת תשכ"א נדפס בירושלים ע"י חסידי ברסלב.
 • הספר יצא לאור גם בתירגום באידיש.