-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

שיחה:יוסף חיים זוננפלד

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תיקון שם הערך[עריכה]

תיקנתי את שם הערך ליוסף חיים זוננפלד - גאב"ד העדה החרדית ירושלים כי מרן הגריח"ז זצוק"ל היה רבה של העדה החרדית בירושלים ולא רבה של ירושלים. מי שהיה רבה של ירושלים אז היה מרן הגראי"ה קוק זצוק"ל. אלא שמיעוט מהאשכנזים לא קיבל את מינויו של הראי"ה לרבה של ירושלים כי ראו בדרכו בקירוב רחוקים כלא מתאימה לנדרש בקהילת ירושלים. בכל מקרה רוב בניין ומניין של קהילת ירושלים ורבניה וגדולי ישראל בחו"ל ראו בראי"ה את רבה של ירושלים ואת מרן הברצ"פ פרנק זצ"ל כיורשו של הראי"ה.

תיקנתי שוב ליוסף חיים זוננפלד כדי ששם הערך יהיה השם בלבד ללא התפקיד כמקובל בערכי אישים. חבקוק (שיחה) 13:18, 6 במרץ 2018 (IST)
אולי תאמר לי מטעם מי היה הרב קוק רבה של ירושלים, מטעם הציונים מהרסי ושונאי היהדות?--למדן (שיחה) 23:51, 7 במאי 2018 (IDT)

ראו כאן התייחסות לראי"ה כרבה של ירושלים. וראו על הערצת כלל גדולי ישראל לראי"ה גם לאחר פרסום "אורות" וכולל רבנים מהעדה החרדית כמו הרב זוננפלד ומרן הגר"פ אפשטיין וגדולים שתמכו בדרכה של העדה ולא בדרכו של הראי"ה. יש לציין לגבי הרב זוננפלד שבהכל פעם שנפגש ברב קוק דיברו ביניהם בידידות רבה כמו אין כל מחלוקת ביניהם בתגובה ליהודי שכינהו "הרב זוננפלד, רבה של ירושלים", אמר: 'אני רק הרב פורים של ירושלים. אתם יודעים, הרי בפורים נהגו למנות פורים רב ובוודאי מנהג ישראל ישלו מקור בהלכה. וטעם הדבר לדעתי מפני שרב הקבוע מדקדק במצוות ומקיים מצוות "חייב איניש לבסומי... עד דלא ידע". ומה יהיה אם תזדמן שאלת איסור והיתר דווקא בשעה זו והשאלה תהיה נוגעת לסעוד פורים והלא הרב שתוי ואינו יכול להורות? לכן הנהיגו בשעה זו שיהיה רב אחר שיוכל לפסוק תשובות הלכה למעשה. אף אני כך. הרב האמתי של ירושלים הוא הגאון הראי"ה, רבי אברהם יצחק הכהן קוק, הוא הגאון, הוא הצדיק, והוא הראוי לעטרה זו, אלא שהרב השתכר ונשבה בכבלי אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל ואיננו מסוגל להשיב כעת לשואלים. בינתיים אני המשיב עד שהרב יחזור לעצמו.' וראו עוד כאן בין הדברים על הערצת הרב זוננפלד לראי"ה עם עוד דברים המגלים שקרים של גורמים חרדיים שונים (הרברים מופיעים גם בתוך הקישור השני שבו יותר בהרחבה על גדולי ישראל שהעריצו את הראי"ה שהם המייצגים את כלל גדולי ישראל והקנאים יותר כמו יהדות הונגריה כסטמר ומונקאץ' וכדומה היו והינם ויהיו המיעוט ובכל מקרה הם טועים כי עובדתית ומעשים הרב קוק היה קדוש עליון וציס"ע וגאון אדיר בכל חרדי התורה וכפי שהתייחסו אליו כלל גדולי ישראל וכל אלו מהם שהכירוהו מקרוב וכפי שראו ממעשיו והנהגותיו כפי שהיו ולא מה שמשקרים עליו קנאים וראו כאן על דמותו כפי שהייתה במציאות.

ויש לציין שהראי"ה היה בקשרים קרובים עם גדולי חסידי ברסלב ביפו ובירושלים כמו הרב מאיר אנשין, הרב אברהם חזן, הרב שמואל הורוויץ, הרב אליעזר יצחק קניג ובנו הרב גדליה אהרן, הרב ישראל קרדונר, ר' הירש לייב ליפל, זצ"ל, והיה בקשרי מכתבים עם הרב אברהם שטרנהרץ זצ"ל. וראו כאן סדרה של ארבעה מאמרים על הקשר של הראי"ה לחסידות ברסלב: אני נשמת רבי נחמן, הרב קוק ותורת ברסלב, הרב קוק מגן על חסידי ברסלב מפני החולקים, האם הרב קוק "הסתייג" מברסלב?. כך שלא ברור לי מהיכן צצה הקנאות בתוך חסידי ברסלב ובפרט שאין לקנאות הזו על מה להתבסס והפסילה הגורפת כלפי רבנים בדעות כשל הראי"ה היא פשוט שגויה מיסודה והעובדה שכל הגדולים שהכירו את הראי"ה העריצוהו גם אם חלקו על דעותיו, כפי שהי באמת ולא כפי שקרי הקנאים, וכמו הרב זוננפלד והרב עפשטיין מהעדה החרדית והרב ז'ק שהיה מועמד לרשת את הרב זוננפד כרבה של העדה החרדית והרבי מגור ועוד מגדולי האדמו"רים שתמכו בהשקפת הרבי מגור והמקובלים הר"ש אלישוב (סבו של הרב אלישיב) שהראי"ה היה תלמיד-חבר שלו בקבלה, הרב מנחם מנכין ה[יי]לפרין והרב [בנציון] משה יאיר וינשטוק (האחרון היה ממשתתפי הסעודה השלישית שערך הראי"ה ובו השתתפו גדולי תורה אחרים כמו המקובלים הרחי"ל אוירבך שהביא עימו את בנו הרש"ז והרב שמעון צבי הורוייץ שיחד עם הרב היילפרין והרח"יל והרא"ש מהרי"ל שהיה תלמיד חבר לר"ש אלישוב, היו ממקימי ישיבת "שער השמים"), והחפץ חיים והחזו"א ועוד גדולי עולם שהתנגדו לדרכו של הראי"ה אך העריצוהו מתוך היכרות עימו, וכפי שרואים בקישור השני או ראו גם ב[upload-community.kipa.co.il/325201518410.doc גרסת וורד]. וראה עוד כאן או כאן. חבקוק (שיחה) 15:28, 21 בפברואר 2018 (IST)