-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

שלמה זלמן אויערבאך

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אודותיו[עריכה]

מגדולי פוסקי הדור וראש ישיבת ״קול תורה״ במשך כיובל שנים ־בעל המחבר ספר ״מנחת שלמה״ אל הגאון זצ״ל הגיע אב בקובלנא על בנו, שהוא מתקרב לחסידות ברסלב וזה נגד דרכי אבותיו, ולא זו אף זו שרוצה להשתדך עם משפחה של חסידי ברסלב, ונפשו בשאלתו שיורה הרב לבנו שלא לילך נגד רצון הוריו, שכן הוא עובר בכך על מצות כיבוד אב ואם. נענה לו הגרש״ז ואמר; יש לי מחותן ושמו נחום יצחק פראנק. גש אליו ותשאל אותו פסק הלכה בזה מה שהורה מרן החזון איש . האב התעקש ושאל בשנית: ״אבל מה פוסק הרב?״ השיב לו ה״מנחת שלמה״: איך האב אייך שוין גענטפערט, פרעגס מיין מחותן ״ר' נחום יצחק!״ [כבר עניתי לך, שאל את המחותן שלי ר׳ נחום יצחק!]. האב שמע את הדברים ויצא עם בנו מהבית. קשה היה לאב לעכל את הדברים והוא חשב שהגרש״ז לא רצה לפסוק בצורה חותכת בנוכחות בנו והוא החליט להתקשר אל רבי שלמה זלמן זצ״ל בטלפון, משהחל להרצות את שאלתו זיהה הגרש״ז במי מדובר והוא ענה לו בתרעומת: ״איך האב אייך שוין גיפסקנ׳ט!״ [כבר פסקתי לך!] ובזאת סיים השיחה.