-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

שמואל הלר

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מרבניה הידועים של עיה"ק צפת ת"ו

תוכן עניינים

א[עריכה]

בעת ששהה מוהרנ״ת ז״ל בצפת בנסיעתו הידועה לארץ ישראל התאכסן הוא בבית רב העיר, הגה״ק רבי שמואל העלער זצ״ל. באחת השיחות בין השניים, סיפר רבה של צפת למוהרנ״ת כי בהזדמנות בעת לומדו בכתבי האריז״ל, התקשה בהבנת ענין מסוים, ומשלא עלה בידו לירד לעמקן של דברים, התפלל ובקש שהאר״י הק׳ בכבודו ובעצמו יבא ללמוד עמו ענין זה. ואכן נתקבלה תפלתו והאר״י הקדוש בא ללמוד עמו. לאחר מכן עלתה חרטה בלבו על שהטריחו מעולם העליון, לכן קיבל על עצמו לומר בכל יום שישי את כל ספר התהילים מתחילה ועד סוף על ציונו הקדוש של האריז״ל. ועתה לאחר שקיבל על עצמו קבלה זו, מתלבט הוא מה לעשות אם לפעמים לא יוכל לסיים את כל ספר התהילים על הציון? או אז החל מוהרנ״ת להפליא ברוב התלהבות את גודל מעלת עשרה מזמורים שגילה רבינו ז״ל הנקראים ״תיקון הכללי״, שיש בהם כל העשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר התהילים. ואכן, לעת זקנתו של רבי שמואל כשלא אסתייע מילתא בידו, לסיים אמירת כל התהילים על ציון האריז״ל, נהג לצאת ידי חובתו באמירת ״תיקון הכללי״. וכן נהג לאמרם בשאר מקומות הקדושים והיה מרגלא בפומיה שעשרה מזמורים הם ״כלליות ספר התהילים״.[1]

ב[עריכה]

לגיל היה על לשונו לומר תפילות מהספה״ק ״לקוטי תפילות״ למוהרנ״ת, והיו אצלו כל ספרי רבינו ז״ל, ולנכדו ר' שמואל הורוביץ זצ״ל עוד היה ספר ״לקוטי הלכות״ חלק ״יורה דעה״ עם חתימת יד קדשו, ובשולי הגליונות היו הרבה הגהות בכתב ידו.[2]

ג[עריכה]

גם הגה״ק ר' נחמן האבדק״ק טשערין התאכסן בביתו בעת ששהה בארץ ישראל. ולאחותו של רבינו ז״ל מרת פערל שהתגוררה בצפת, נתן דירה שהיתה ברשותו מבלי שתידרש לשלם שכר דירה.[3]

הערות[עריכה]

  1. ע"פ הספר ימי שמואל פרק ד' – ה' מנכדו ר' שמואל הורביץ.
  2. ע"פ הספר ימי שמואל פרק ד' – ה' מנכדו ר' שמואל הורביץ.
  3. ע"פ הספר ימי שמואל פרק ד' – ה' מנכדו ר' שמואל הורביץ.