-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

שמעון בצלאל ניימאן אב"ד טארנא

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בעל "פנינים יקרים"[עריכה]

זה לשון הסכמתו על הספר הקדוש "לקוטי תפלות"[עריכה]

"בעזה"י. מה נכבד היום בהגלות נגלות לעינינו הספר "ליקוטי תפלות", הכינם וגם יסדם איש צדיק הולך תמים הרב החסיד המפורסם בוצינא קדישא דחילא ופרישא מו"ה נתן זצ"ל, אחד המיוחד שבתלמידי הרב הקדוש אור המאיר לארץ ולדרים פאר מקדושים משמח אלקים ואנשים מרן נחמן זצוק"ל, נכד הבעל שם טוב הקדוש זי"ע ועכי"א, בעמ"ח ספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן" ועוד ספרים קדושים,

ובו רצוף אהבה תפלות ותחנונים העומדים ברומו של עולם לשפוך נפשו ורוחו לנורא עלילה מעומקא דלבא, שיחון אותנו ה' צבאות להדריכנו במעגלי צדק למען שמו יתברך, ולהסר מאתנו הסיבות המונעות אותנו מעבודתו יתברך שמו, להיות מעובדי ה' הנאמנים והנבחנים באמת בלי שום רמיה ובלי שום פניה, ועבודה לא יעבוד בלתי אליו יתברך, שנוכל להגביר שכלינו על חומרינו ולהסיר את המסך המבדיל בינינו ובין בוראינו יתברך שמו לעד.

ומה מאוד מהראוי לתת תודה ותשואת חן למוביל ספרא דנא האיש הנוכחי הרבני המופלג החסיד הירא הישיש מו"ה ישעי' נ"י שהעיר ה' את רוחו, ולחדש הדר זיום אשר זה כמה שנים אשר אספה נגהם, ולא נמצא אף אחד בעיר ושנים במשפחה להדפיסם מחדש, לחדש אורם כבראשונה.

על כן אליכם אחינו בני ישראל אקרא בקריאה של חיבה לקרב את המוכ"ז ולקבל ממנו הספר הנ"ל בסבר פנים יפות להביא ברכה אל תוך בתיכם, וגם אני הפעוט והשפל ערך, ברצות השם כאשר יוגמר הספר הנ"ל בדפוס אקבל בעה"י מהם ולתת מחירו כראוי וכנכון.

וזכותו של המחבר החסיד הנ"ל ותפלותיו יגן עלינו שנתברך ממעון הברכות ומשפע הצלחות, ונכתב ונחתם בספר החיים בכתיבה וחתימה טובה, אמן סלה.

דברי הבא עה"ח, י"ד אלול לסדר "השקיפה ממעון קדשך" תרס"ג לפ"ק, טארנא.

הק' שמעון בצלאל ניימאן