-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

שנים קדמוניות

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תקציר[עריכה]

'שנה' על פי המבואר בדברי רביז"ל, זוהי השגה של שכל בקדושה. כפי שישנם 'שבעים פנים' לתורה, כך יש בחינה של 'שבעים שנה'. יש מושג של שָנָה ויש שֵינָה. 'שנה' זו השגה של שכל או פנים בתורה, 'שינה' זה ההפך – אובדן השכל והפנים של תורה. כלומר, תרדמה. מגלה רביז"ל שבמדרגות השגת התורה ישנן שתי בחינות כלליות: יש בחינה של 'שבעים שנה', ולעומת זה יש בחינה של 'שנים קדמוניות'. החילוק ביניהן הוא על דרך החילוק הידוע בין שבעה תחתונות לג' ראשונות. הנה נודע שההנהגה הרוחנית כוללת עשר ספירות, שלוש הראשונות הם המוחין – חכמה בינה דעת (או כתר חכמה בינה). ז' התחתונות הן חג"ת נה"י ומלכות. הספירות התחתונות מיוחסות יותר להנהגת העולם, בעוד הראשונות הם 'מוחין', מקורן למעלה מן העולם. בכלליות כל ההנהגה הרוחנית מבוססת על שתי הבחנות שכאלו: ז' ימי הבניין ומה שלמעלה מהם. שבעת ימי הבניין נקראים 'בקרב שנים', זוהי ההנהגה המלובשת בתוך הזמן, והזמן כידוע נחלק לשביעיות: ז' ימי השבוע, שבע שנות שמיטה, שבע שמיטות ביובל. למעלה מזה הם 'שנים קדמוניות', כלומר מדרגות של שכליים עליונים שאינם מתלבשים בהנהגה של זמן העולם הזה, ויתגלו בעיקר לעתיד לבוא. החלוקה הזו קשורה בהנהגה הרוחנית העליונה ביותר, הנהגת הכתר הקרויה 'עתיק'. בהנהגה זו ישנן שתי הבחנות 'עתיק' ו'עתיק יומין'. 'עתיק' זו ההנהגה העליונה שאיננה 'מתלבשת' בשבעים הפנים שבתורה, אלא גבוהה מהם. 'עתיק יומין' אלו השכליים המתלבשים בפני התורה. מגלה רביז"ל שדווקא בשעה שאדם מאבד לגמרי את הקשר אל השכליים שבתורה הקדושה - אין דרך להחיות את רוחו אלא באמצעות שכל עליון מאוד שמקורו בשנים קדמוניות, היינו השכליים שאינם מלובשים בשבעים פנים של תורה. זהו סודם של 'סיפורי מעשיות משנים קדמוניות', שנועדו לעורר אותנו משינה רוחנית.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה ס'