-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

שש מעלות לכסא

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תקציר[עריכה]

שלמה המלך ע"ה זכה שבימיו מלכות ה' הגיעה לשלמותה, בזכות אביו דוד, וכבוד ה' וישראל נודע בכל העולם, ולכן זכו אז שנבנה בית המקדש. מלכות שלמה היתה דוגמא ורמז על מלכות ה', שהיא מדת ה'מלכות' - השכינה הקדושה. ולכן נאמר בו וישב שלמה על כסא ה' למלך. ואכן, כסאו של שלמה מרמז כביכול על כסא ה'. כי כסא מלכותו המיוחד של שלמה, [שהיה בנוי באופן מיוחד ופלאי ומלא ניסים –דברי הימים ב' ט, מדרש רבה נשא פרשה יב] היו בו שש מעלות–מדרגות, שעליהם היו עולים לקראת כסאו. ודבר זה נעשה כרמז למלכות ה', שיש בה גם דבר זה הנקרא 'שש מעלות לכסא'. כי מדת המלכות ושכינת כבודו יתברך מקומה היא למעלה בעולם האצילות, ששם אור ה' נגלה לגמרי בשלמות בלא חיפויים והסתרות. ומשם היא מתפשטת ויורדת לעולמות התחתונים, שהם עולם הבריאה, היצירה והעשיה - עד שמאירה לכל מקום. נמצא שעיקר וראשית התפשטותה היא בראשית 'עולם הבריאה' הסמוך ביותר והמרומם ביותר מבין ג' עולמות אלו [ושם מקור נשמות ישראל המכירים כבוד ה'], ולכן שם, בראש עולם הבריאה שורה ומתגלית כבוד שכינתו יתברך. ראש עולם הבריאה מרמז לארבעת הספירות הראשונות - כתר חכמה בינה דעת, שהם נקראות 'ראש', ובהם שורה ונמצאת מלכות ה' – כסא ה'. ושאר ששת הספירות הקדושות [חג"ת נה"י] שבעולם הבריאה, שמתחתיהם - הם נעשים כמדרגות ומעלות, מדרגה למעלה ממדרגה המתקרבת לאותו אור ה' השורה למעלה שהוא כבוד מלכותו יתברך. וכך הוא אצל האדם. שע"י ששת המדות חסד גבורה וכו', שהם המדות שבהם האדם עובד את בוראו, שהם אהבה [חסד] ויראה [גבורה] וכו', עי"ז הוא עולה מדרגה לדרגה, עד שמגיע ל'כסא ה שהוא התגלות מלכות ה' בדעתו. וכן להיפך - ככל שמכיר את כבודו יתברך באמת וזה מתגלה במוחו ודעתו, כן אח"כ מוריד ומפשיט וממלא את לבו וכל מדותיו לעבוד את ה' כראוי.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה א'