-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

ליקוטי אבן

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שער הספר ליקוטי אבן הוצאת תרמ"ב

ליקוטי אבן הוא ספרו של רבי אפרים ב"ר נפתלי (שמו בר"ת אב"ן), תלמידו של מוהרנ"ת. חיבור יקר ועמוק על חלק השולחן ערוך או"ח, על דרך ספרי ליקוטי הלכות, נדפס רק חלק ראשון.

החיבור הושלם בכ' תמוז תקצ"ח בעיר קרימנטשאק ונדפס בירושלים שנת תרמ"ב.

מרוב ענוותנותו של רבי אפרים ב"ר נפתלי הודפס מבלי שם מחברם, מדתו הטובה של עקב ענוה משתקפת גם בדברים הבאים בסוף הספר: "וביקשתי לכל מי שיביט בזה הכרך ידינני לכף זכות באמת, כי ידעתי שאין בי אפילו מידה אחת ממה שנכתב בכרך הזה, והלואי שהייתי כותבם ביראת שמים היה גם כן די לי, אבל ידעתי בנפשי האמת לאמיתו האיך נכתבו ובאיזה ענין, אך השי"ת יודע האמת שאולי ימשך מזה טובה על להבא שאזכה לצאת מתוך חשכות גופי וממחשבותי המגונות וכו'. ידעתי גם ידעתי שעדיין יש ביכולתי לזכות לכל טוב ולחידושים אמתיים באמת, ובפרט שהם מיוסדים על אדני פז על הקדמות רבינו הקדוש אשר דיבוריו הקדושים עומדים ברום רומו של עולם ומחוללים ויורדים להחיות נפשות המונחים בתהום רבה. בדבריו הקדושים אשען ואסמך שלא יעזוב את נפשי לשאול ח"ו, וגם שם ידו הקדושה תנחני ויאחזני ימינו, אבטח ולא אפחד, ובוודאי יותר טוב ממי שמחבר שירים מלשון עלגים ומיני משלים הנהוג עכשיו בעונותינו הרבים וכו' כי סוף כל סוף בוודאי אזכה לתשובה כשאדבק את עצמי באמת להשי"ת ולצדיקים אמיתיים ובפרט ברבינו הקדוש זי"ע ועל כי ישראל וכו', ע"כ.

דפוסים

  • הספר הודפס לראשונה בחיי המחבר, ירושלים תרמ"ב.
  • בשנת תשכ"ג נדפס הספר שנית באר"י, בהידור רב ובתוספת מראה מקומות ותיקונים, ע"י רבי גדליה קניג.
  • בשנת תשע"ג הודפס הספר במהדורה מפוארת ומנוקדת בידי הוצאת שפת הנחל.