-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

משה מרדכי מלעלוב

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

א[עריכה | עריכת קוד מקור]

הספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן" לא ירד מעל שולחנו של האדמו"ר מלעלוב זצוק"ל, [1] ובכל סעודות שבת קודש רגיל היה ללמוד בספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן". פעם ביצאו מביתו לנסוע לירושלים, שאל האדמו"ר אם לקחו עמם את הספר הקדוש "לקוטי מוהר"ן", וכשנענה לשלילה המתין עד שהביאו את הספר מהבית, ורק לאחר מכן המשיך בדרכו [2].

ב[עריכה | עריכת קוד מקור]

אמר שבדף אחד של הספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן", יש לפעמים תמצית של הרבה דפים מספרי חסידות חב"ד.[3]

ג[עריכה | עריכת קוד מקור]

על מוהרנ"ת התבטא פעם: ער איז געווען דער גרעסטער בעל-מוח אין חסידות... [4] [5]

ד[עריכה | עריכת קוד מקור]

בקובץ "אור הגנוז" [6] שיצא לאור ע"י חסידיו בירושלים נכתב; כי נוהג היה בידו של האדמו"ר מלעלוב זי"ע לבא בכל ליל תשעה באב לבית המדרש דחסידי ברסלב במאה שערים, להתקרב אל הכסא הקדוש של רבינו ולהתבונן בו. וכשנשאל פעם על זה, השיב כי מוהר"ן היה מהצדיקים היחידים שעסקו בענין משיח על ידי ארץ ישראל. ומספר הגה"צ ר' דב האגר האדמו"ר מסאווראן שפעם אחת בליל תשעה באב הגיע האדמו"ר יחד עם עוד הרבה אנשים זקנים מחסידיו. אחד מהנלוים אליו היה מתנגד לדרך ברסלב, ואף פעם לא נכנס לבית המדרש של חסידי ברסלב. פנה הרה"ק מלעלוב אל האיש ההוא ואמר לו: "יודע אתה משום מה באתי הנה לכסאו של מוהר"ן - - - כי הכסא הוא בחינת "כסא דוד"... ובתשעה באב הרי מתפללין לבנין הבית "וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין..." וסיפר הגה"ח ר' בן ציון גרוסמן, שתיכף אחר שנעשה רבי אצל הקרלינער תיכף בתשעה באב הראשון הלך מיד לכסא של רבינו ז"ל ועי"ז הוריד כל ההתנגדות שהיה מקודם על ברסלב.

ה[עריכה | עריכת קוד מקור]

באחד מן הפעמים בעת שהותו ליד כסא רבינו, שמע אותו אחד מן הנוכחים אומר: רבי נחמן היה הצדיק הראשון שפעל להחשת הגאולה על ידי ארץ ישראל. [7]

ו[עריכה | עריכת קוד מקור]

סיפר מזקינו הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב כי בהיותו ילד רך בשנים היה חלוק על רבינו מוהר"ן. ובא אליו רבינו (בחלום) ואמר לו: הרי זקנך הרה"ק החוזה מלובלין נתן הסכמה על הספר, ואתה חולק?!...

ז[עריכה | עריכת קוד מקור]

בטבריה התגורר יהודי פשוט מחסידי ברסלב בשם ר' ישראל דב שהחזיק קיוסק לפרנסתו. כידוע, היתה הנהגתו של אדמו"ר הרמ"מ זצ"ל בדרך מאוד פלאית, ומרגלא הוי בפומיה לשאול את הבאים לשלחנו הטהור לאיזו חסידות הינם משתייכים, [8] בהזדמנות בעת ששהה האדמו"ר מלעלוב בטבריה, הגיע לשלחנו גם ר' ישראל דב, והתיישב בפינת ביהמ"ד, כדי שלא למשוך תשומת לב יתירה, משנשאל ע"י הרמ"מ זצ"ל, איזה חסיד הוא, התעלם משאלתו. ברם, האדמו"ר מלעלוב לא וויתר ושאל בשנית! "וואס פאר א חסיד ביסטו?!" [9], סביב השלחן ישבו חסידים שלא רחשו חיבה יתירה לחסידות ברסלב והם העלו חיוכים רבי משמעות על שפתותיהם, דבר זה רק הגביר את עקשנותו של בעל הקיוסק הישיש, והוא התמיד בשתיקתו, אך הר' משה מרדכי זי"ע לא הירפה, וככל שגברה שתיקתו של ר' ישראל דב הגביה האדמו"ר את קולו. בלית ברירה, הפטיר ר' ישראל דב בשפה רפה: "איך בין א ברסלעבער"[10] המתח התפוגג וכל יושבי השלחן פרצו בצחוק.

הרים האדמו"ר את קולו וצעק: "איר שעמט זיך מיט דער הייליגער רבי?!, דער הייליגער ר' נחמן דער הייליגער ברעסלעבער רבי"! [11] ר' ישראל דב נאנח אנחת רווחה, ופני המלעיגים חפו… [12]

ח[עריכה | עריכת קוד מקור]

בברית מילה אחת, בה כובד האדמו"ר מלעלוב כסנדק והרה"ח ר' אפרים קעניג מחשובי חסידי ברסלב היה המוהל, איתרע מזלו של ר' אפרים ובעת החיתוך נפגעה ידו של האדמו"ר מסכין המילה. בעת הסעודה פנה האדמו"ר אל המוהל, ואמר לו: "פון וואנט האסטו געוואוסט וואס איך האב געוואלט"?! [13]ומיד ביאר את דבריו כי דודו האדמו"ר רבי אלתר סוסניבצער מאדמור"י פולין אמר לו ששמע מאחד מאנ"ש דחסידי ברסלב, כי רבינו הקדוש מוהר"ן הקיא דם רב בסוף ימיו כיון שרצונו היה שכל דמו יישפך כאן בעולם הזה לפני השי"ת. "ועכשיו" סיים האדמו"ר "זוכה אני על כל פנים לשפוך מעט דם לפני ה' יתברך"...

ט[עריכה | עריכת קוד מקור]

באחת משבתות חנוכה בהן שהה אדמו"ר הרמ"מ בקרב חסידיו, הבחין הוא בכך שחלק מהציבור רצה להמתין ולהתפלל עמו לאחר זמן תפילה, נענה הוא ואמר: "מאכט'ס מיר נישט נאך, דער הייליגער ר' נחמן ברעסלבער האט געזאגט איר קענט קנייטשן מיין ספר וויפיל איר ווילט, אבער פון א סעיף שו"ע זאלט איר זיך נישט א וועק רירן" [14] והוסיף אם ברצונכם לחקות רבי, יערב לכם! אך מבלי לעבור על סעיף בשולחן ערוך. [15]

י[עריכה | עריכת קוד מקור]

לבנו האדמו"ר הרה"צ רבי אלתר זצ"ל ציווה שיקרא לבנו "נחמן" ע"ש רבינו.

יא[עריכה | עריכת קוד מקור]

סיפר הגה"ח ר' בן ציון גרוסמן ששמע מרבי בן ציון אפטר זצ"ל שפעם רצה לידע איזה פשט בספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן" ושאל את האדמו"ר מלעלוב זצ"ל ותיכף ענה לו הפשט. ואמר על זה רב"צ "האריות שלנו בפולין לא ידעו לענות לי על זה והוא כן"

הערות שוליים[עריכה | עריכת קוד מקור]

 1. מפי הרה"ח ר' אלכסנדר אשר מרגליות.
 2. מפי הגה"ח ר' בן ציון גרוסמן.
 3. מפי הרה"ח ר' אלכסנדר אשר מרגליות.
 4. הוא היה בעל המוח הגדול ביותר בחסידות.
 5. בשם בנו הרה"צ ר' דוד בידרמן.
 6. אדר תשמ"ט.
 7. מפי הרה"ח ברוך אשר קולא ששמע מאביו שנכח במקום.
 8. ובלשונו הק' : וואס פאר א חסיד ביסטו?!.
 9. איזה חסיד אתה?!.
 10. אני ברסלבר.
 11. אתם מתביישים עם הרבי הקדוש הזה, רבי נחמן הקדוש, הרבי הקדוש מברסלב.
 12. מפי הרה"ח ר' שמואל פרוש מחסידי לעלוב.
 13. מהיכן ידעת לכוון אל רצוני?.
 14. אל תחקו אותי הרה"ק ר' נחמן מברסלב אמר: אתם יכולים לפרש בספרי כפי רצונכם אך על ס"ק בשו"ע אל תעברו.
 15. מפי הרה"ח ר' שמואל פרוש.