ארבעה חלקי הדיבור

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

יש ד' סוגי דיבורים שכוללים בתוכם את כל הדיבורים הקיימים בעולם. שניים מתוכם בגשמיות, ושניים ברוחניות. בגשמיות: א. דיבור של צדקה – כולל כל הדיבורים הרגילים שמדבר אדם עם חברו. כי המהות של האדם הוא 'צדקה', שהוא הקשר עם בני אדם, והדיבור והמשא ומתן עמהם. ב. דיבור של עשירים קרובים למלכות – הוא הדיבורים הקשים, כאשר מתעוררים מחלוקות וקשיים בינו לחברו, או שרודפים אותו. וברוחניות: ג. דיבור של "מלכות". הוא הדיבור הקדוש הרגיל שאדן מדבר בתורה ותפילה ועבודת ה', ובזה הוא עוסק במלכות ה'. [והוא במקביל לדיבור של צדקה] ד. דיבור של "תשובה". הוא דיבור שמגיע לתקן את הקלקולים ודברים קשים שנעשו [והוא במקביל ל'עשירים קרובים למלכות'] כאשר מתגבר השקר בעולם – אזי כל ד' חלקי הדיבור מכוסים בשקר הזה, וממילא כל אחד מהם מרחק אותו מהשי"ת. הן הדיבורים הרגילים, והן וכש"כ הדיבורים הקשים, ואפילו ברוחניות – הדיבורים שלו בתורה ותפילה אינם מקרבים אותו לה', וכש"כ שאין בו כח לדבר הדיבור של תשובה. אבל כאשר האדם זוכה להתחיל בעבודת ההודאה, ועי"ז מגביר כח האמת, שהוא מתבטא בשלשה 'קווים' – לימוד התורה באמת, תפילה באמת, ולאחד כל דבר לשורשו שזה בחי' 'שידוכים' למצוא התאחדות שני דברים שנאבדו זה מזה, האדם ניצול מכל הבלבולים הנ"ל, וכל ד' חלקי הדיבור מקרבים אותו לה'. ואלו הם הד' שצריכים להודות: החולה שנתרפא הוא בחינת הדיבור של 'תשובה', כי רק עי"ז עמד מחוליו, כמ"ש אין אדם עומד מחוליו אלא א"כ מוחלין לו על עוונותיו. יורדי הים – הוא הדיבור של צדקה, כי אז מתגלה האמונה שהשי"ת נמצא בכל דבר בחיים והוא נותן דרך בים החיים לעבור, וממילא יכול למצוא אמונה בכל מה שמדבר בבית ובטרדותיו. חבוש שיצא מבית האסורים הוא כמגד הדיבור של השרים, שכעת כבר אינו חושש מהם. וההולך במדבר הוא מגלה הדיבור של מלכות להתפלל ולברך בכוונה, כי מלכות השי"ת נמצא בכל מקום לשמרו אפילו בדרך מדבר ומקום סכנה.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן סימן ב' ח"ב, ליקוטי הלכות, הודאה א'