הכנעה הבדלה המתקה

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

ידוע מדברי הבעש"ט, שכל דבר שרוצים לתקן ולהמתיק, צריך לזה ג' שלבים: הכנעה, הבדלה, המתקה. כלומר, תחילה יש להכניע את הרע, ולדחותו לגמרי. אח"כ יש לבדוק האם יש בו טוב, ולהבדיל בין הטוב להרע, ואחר כך אפשר להמתיק הדבר ולהפכו כולו לטוב. במאמר זה, מתבאר איך לברר הטוב מהרע בתוך עצמו ובכל אדם, והדרך לזה הוא על ידי ג' שלבים אלו: א. 'רשע גמור' – תחילה צריך לראות מי הוא האדם, האם הוא צדיק או רשע, ואם הוא רשע, צריך לדעת שהוא רשע, ושיש בו רע, ו'להכניע' את הרע. ב. 'לדון' – אחר שיודע שהוא רשע, צריך לחפש בו איזה טוב, כי איך אפשר שלא עשה איזה טוב מימיו, וזה 'הבדלה', היינו להבדיל בין הטוב שבו לבין הרע שבו. ג. 'לכף זכות'. השלב השלישי והמכריע הוא – על מה להסתכל: על הטוב שיש בו, או על הרע שיש בו. האם האדם בעצמו הוא 'רע', שיש בו גם טוב, או שהאדם בעצמו הוא 'טוב' שיש בו גם רע. וכאן דרך העולם להסתכל על הרוב, אם רובו רע – הוא רע, ואם רובו טוב – הוא טוב. אך רבינו מלמד להסתכל לא כך, וזהו ה'המתקה'. כי אם יש בו איזה טוב, אפילו מעט דמעט – אזי זה מה שהוא. ויש לנו לדון את האדם הזה לכף זכות ולומר שהוא טוב. [והטעם לזה, מבואר בדברי מוהרנ"ת (השכמת הבוקר א), כי הטוב שיש באדם, הוא עצם האדם, כי כל טוב שיש בעולם הוא אלוקות, ועצם מציאות האדם (מישראל) הוא אלוקות, וממילא כל טוב שנמצא בו הוא עצם מציאותו, וכל רע שיש בו – הוא רק כיסוי ולבוש למציאות האמתית והעצמית שלו. וממילא, בוודאי שמעט הטוב מכריע כל הרע שבעולם, כי כל השאר הוא רק כיסוי, שבקל אפשר להורידו, אבל הטוב הוא הוא בעצמו, ואת זה אי אפשר ליקח ממנו].

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה רפב