המתקת הדינים

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

על המושג[עריכה]

ידוע שבריאת כל העולם היתה כי השי"ת רצה לגלות את את טובו רחמנותו וחסדו, ורק באופן של הבריאה שיש בני אדם שיודעים ממנו וכו' יוכל טובו להתגלות. וכך האציל וברא את כל הספירות והעולמות הקדושים, בהשתלשלות מדרגא לדרגא, עד שנברא גשמיות העולם הזה, והכל בשביל שידעו ממנו ויתגלה אחדותו- כידוע בכל הספרים הקדושים. וכבר בתחילת הבריאה אנו רואים שהחושך קדם לאור, ומובא בזוה"ק ובספה"ק שכך הוא הסדר והדרך של כל העולמות וכל הדרגות של הקדושה, שקודם להם ולהתגלותם - חושך והסתרה, וכן בתחילת הבריאה כתוב בחז"ל שהשי"ת היה "בורא עולמות, ומחריבן", ואז שלט חורבן כביכול, ואח"כ הקב"ה ברא את העולם הזה שהוא מתוקן. המציאות הזו של ההסתרה וההעלמה, היא שורש ה'דינים', ששם נעלם ולא רואים את אור פני המלך ולא מתגלה טובו ואלוקותו. וכן כל יום ויום וכל דבר בתוך הבריאה, כאשר שולטת בו ה'גשמיות' והכיסוי, והמניעות על כל דבר שבקדושה, זה בעצם התגלות של מדת הדין, ולהיפך - ההתגלות הקדושה וידיעת ה' וכו' הוא ההמתקה. בעצם מדת הדין, היא מוכרחת גם בשביל עצם הבריאה, כי כל הדרך שמתהוה שפע גשמי [שאיתו הקב"ה רוצה שנעבדו] ועולם גשמי [שמשם הקב"ה רוצה שיגלוהו ועד לשם יתגלו חסדיו] מתוך אורות רוחניים, הוא בעצם פעולה של דין וצמצום. אלא שהמטרה והשליחות של כל אחד ואחד הוא לגלות מהמקום הזה והיום הזה שנמצא בו, ואותו דבר שעוסק בו – את עבודת ה', הידיעה ממנו וגילוי חסדיו. כך בעצם הכיסוי והגשמיות הפכו לחלק מגילוי גדול של חסד ואור ה'. [וכן מוכרחת מדת הדין כדי לזרז ולהביא את כולם לקיים את רצון ה', כי יודעים שאם לא אזי ישלוט הסתרה, ויתעלם אור ה' ולא יוכלו להשיגו. ומשם רח"ל באים יסורים וכו', אלא שאין התכלית שמדת הדין תפעל, כי אדרבא המטרה והרצון האמיתי הוא לגלות את טוב ה', ולכן השי"ת נתן לנו את התורה והמצוות שנעמוד בהם ונקיימם ונגלה אותו בעולם וכך יתגלו הרחמים ואור וטוב ה', וכן את התשובה וכו' שתמיד אפשר לחזור ולהתחיל מחדש להאיר את אור ה' והחסדים]. וכן הגאווה והעצבות שאין לאדם רוח חיים וכו' הם מהדינים והגשמיות והכיסוי, שכשנעלם אור ה' ולא יודעים ממנו, אז כל הצלחה בגשמיות ואפי' ברוחניות הופכת לגאוה ושכחת ה', [כמו שכתוב פן תאכל וכו' ובתים טובים תבנה וכו' ורם לבבך ושכחת], וכל ההסתרה שיש בעולם הוא בעצם מחמת שלא המתיקו את הדין. ולא עמדו בנסיון ונתנו לשכחה ולגשמיות וכו' ה"י לשלוט. והמתקת וביטול הדינים שנעשה אפילו אחר שכבר שורה מדת הדין, הוא בכח הצדיקים הגדולים, שפעולתם לגלות ולקרב אותנו לה' בשמחה, אפילו מתוך החושך וההסתרה, אפילו מתוך הגשמיות וכו', שדווקא משם יתגלה יותר כבוד ה', ואז נמתקים הדינים [כי מתגלה יותר כבוד ה' – דווקא מהרחוק], ומתבטלים, ואז יוצא מכח אל הפועל גילוי אחדות ה'.

עיין גם[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן סימן י'