הסתרה

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

תכלית האדם בזה העולם הוא לדעת ולהכיר במציאות השי"ת, ובלשון הזה"ק 'בגין דישתמודעון ליה'. הכרה זאת באה ע"י חיפוש, יגיעה וחתירה. כי השי"ת כביכול מסתיר את עצמו בכמה הסתרות מהאדם, וזה גורם שהאדם נמשך אחרי דברים אחרים ושוכח מי מסתתר כאן ממנו. אך באמת הוא יתברך נמצא בתוך כל מה שאדם רואה ושומע, מריח ומדבר, חושב או עושה, ואם יזכה האדם לחפש אותו יתברך, יוכל להכיר שם את מציאות השי"ת ולהתקרב אליו. יתרה מזאת, עיקר הידיעה מהשי"ת הוא לדעת שהוא יתברך מסתתר בכל דבר. כי במהותו יתברך בעצמו 'לית מחשבה תפיסה ביה כלל', אלא רצונו יתברך שנכירנו מתוך הלבושים שהוא מתלבש בהם, וכביכול מסתתר מאחוריהם, ורק מתוכם הוא מתגלה אלינו. ועלינו לזכור שמאחורי המסך המסתיר, יושב המלך בעצמו. ויש שהשי"ת מסתתר כ"כ מהאדם, עד שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו, ואינו מרגיש כלל שהמלך מסתתר ממנו, וכל דבר רע נדמה לו כמישור גמור ח"ו. וגם כשבאים לחזק אותו בדברי חיזוק והתחדשות, הוא טוען: 'אין שום סיבה לנחם ולחזק אותי, הכל בסדר'. רביה"ק מחדש שבמקום כזה מלובש ונסתר תורה גבוהה מאד, סתרי תורה. ועבודת האדם להפוך את ההסתרה הכפולה הזאת לדעת גדול, ולזכור שאפי' אם ח"ו עשה דבר עבירה שאינו כרצון השי"ת, עם כל זה בודאי יש שם חיות השי"ת, אלא שהוא בהעלם וצמצום גדול. גילוי זה כפול ומכופל הוא, כי לא רק מתגלה שהמלך יושב מאחורי הוילון, אלא מוצאים את המלך בתוך המסך המסתיר בעצמו. כי מי עשה את המסך, את הקרירות, ואת אטימות הלב - הוא יתברך בעצמו, והנה מצאתיו בגילוי רב כזה, שהרי את האטימות מרגישים היטב. וזהו בעצמו גילוי ההסתרה.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה נו'