זלמן יוסף קורץ - אב"ד שידלוב

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בספר הקדוש "ליקוטי תפילות" למוהרנ"ת שנדפס בשנת תרס"ג בפאדגורזע מובאת הסכמתו של הגאון רבי שלמה זלמן קורץ - שהיה בעת ההיא דומ"ץ דטארנא - וזה לשונה: "גם אנכי הח"מ מוכן לקחת אי"ה את הספר "לקוטי תפילות" כשיוגמר בבית הדפוס בלי נדר. ואשחר פני נדיבי עמינו לתמוך ביד המלבה"ד למען יבצע מעשהו להוציא לאור עולם מרגלית טובה ספונה וחשובה לשמוע אל התפלות אשר יצאו מפה קודש הקדשים זצללה"ה

בעה"ח טארנא יום ה' פ' האזינו שנת תרס"ג לפ"ק

זלמן יוסף קורץ

לפנים האבדק"ק שידלוב וכעת דומ"ץ דפה ק"ק הנ"ל